نمونه صورتجلسه هیئت مدیره برای تفویض اختیار طرح و دفاع از دعوی و انتخاب وکیل به مدیر عامل شرکت

تفویض اختیار طرح و دفاع از دعوی به مدیرعامل شرکت

یکی از بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها این است که بدانند طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت، نکات کلیدی و با اهمیتی دارد که اگر به آن دقت نشود موجب مسئولیت مالی و قانونی سنگین برای آنان در مقابل شرکت و سهامداران خواهد بود.

در ادامه ی نوشتارهایم برای آگاهی بخشی به مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی، می خواهم یک نکته ی کلیدی درباره ی چگونگی اقدام شرکت و هیئت مدیره برای طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت، مطرح کنم. ادامه مطلب …

انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

نحوه نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

سهام نیز همچون اموال دیگر، قابل معامله و نقل و انتقال است. معامله سهام و نقل و انتقال سهام، تابع شرایط و الزاماتی است که در این نوشتار به بخشی از آنها اشاره می کنم.

همانطور که در نوشتارهای دیگرم توضیح داده‌ام سهام بخشی از سرمایه یک شرکت سهامی است و بیانگر تعهدات و حقوق صاحب سهم در شرکت سهامی است از جمله در مورد میزان مشارکت صاحب سهم در تامین سرمایه شرکت و تعهدات صاحب سهم در قبال وضعیت و دیون شرکت و نسبت سود و منافعی که صاحب سهام از عملیات شرکت نصیبش خواهد شد.

انتقال سهام به معنی انتقال همه این تعهدات و حقوق است. ادامه مطلب …

نمونه لایحه مالیاتی به هیات حل اختلاف مالیاتی، ناظر به اشتباه ممیز در محاسبه مالیات و قصور مدیرعامل شرکت در انجام تکالیف

لایحه مالیاتی

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

این لایحه مالیاتی به هیات حل اختلاف مالیاتی (بدوی) ارائه شده است و ناظر به دفاع در مقابل اشتباه ممیز مالیاتی در محاسبه و تشخیص میزان مالیات و قصور مدیرعامل شرکت در انجام وظایف قانونی خود می باشد. ادامه مطلب …

ورقه سهم

شرایط شکلی ورقه سهم

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه نوشتارهای خود تحت عنوان “بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی” می خواهم در این نوشتار به صورت کوتاه و کاربردی برای آشنایی سهامداران و مدیران شرکت ها با “برگ سهام” یا “ورقه سهم” و همچنین شرایط شکلی سهم و شرایط صدور ورقه سهم، توضیحاتی را مطرح کنم. ادامه مطلب …