مطالب توسط نفیسه رئیسی کیا

شرح و تحلیل تبصره ماده یک قانون صدور چک ( چک الکترونیکی )

زمان مطالعه: 6 دقیقه

چک الکترونیکی تبصره ماده یک قانون صدور چک در جریان اصلاحات سال ۱۳۹۷ به قانون صدور چک اضافه و الحاق گردید. تبصره ماده یک قانون صدور چک این تبصره ناظر به راهکارهای مربوط به صدور چک الکترونیک است. هر چند که در قانون تجارت الکترونیک ایران به اسناد الکترونیکی اشاره شده بود اما این نخستین […]

شرح و تحلیل ماده یک قانون صدور چک

زمان مطالعه: 6 دقیقه

شرح و تحلیل قانون صدور چک تحلیل قانون صدور چک مقررات مربوط به چک در نظام حقوقی ایران ابتدا در قانون تجارت در بخش اسناد تجاری، پیش بینی و درج گردید. سپس قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس رسید و طی سالهای مختلف متناسب با مسائل و شرایط اقتصادی کشور دچار تغییرات […]