راهنمای حقوقی دعاوی و معاملات

نکاتی درباره مسئولیت کیفری شرکت‌ها و اشخاص حقوقی
زمان مطالعه: 3 دقیقه

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مسئولیت کیفری شرکت و اشخاص حقوقی، پیش‌بینی شده است.

تا پیش از این تاریخ قانون مجازات ایران درباره مسئولیت کیفری شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، ساکت بود.

در این نوشتار به بیانی ساده و روان و با بهره‌گیری از نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، چند نکته مهم درباره مسئولیت کیفری شرکتها و اشخاص حقوقی را برای مدیران گرانقدر شرکتها و فعالان اقتصادی و بازدید کنندگان سایت شخصی صادق رئیسی کیا شرح می‌دهم.

ادامه مطلب …

شرح و تحلیل ماده یک آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی
زمان مطالعه: 5 دقیقه

آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی

در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۶۰۷۸۷/ت۳۷۶۸۷هـ مورخ ۲۰/ ۴ /۱۳۸۶ آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی را به شرحی که در این سلسله از مطالبم می‌آورم تصویب نمودند.
در هر بخشی از نوشتارهایم درباره شرح و تحلیل آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی ، یکی از مواد آیین‌نامه را مطرح و درباره همان ماده شرح و تحلیل و نکات مربوطه را تقدیم می نمایم.
در بخش نخست از این سلسله نوشتارها به شرح و تحلیل ماده یک آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی می‌پردازم.

ادامه مطلب …

شرح و تحلیل تبصره ماده یک قانون صدور چک
زمان مطالعه: 6 دقیقه

چک الکترونیکی

تبصره ماده یک قانون صدور چک در جریان اصلاحات سال ۱۳۹۷ به قانون صدور چک اضافه و الحاق گردید. تبصره ماده یک قانون صدور چک

این تبصره ناظر به راهکارهای مربوط به صدور چک الکترونیک است.

هر چند که در قانون تجارت الکترونیک ایران به اسناد الکترونیکی اشاره شده بود اما این نخستین بار است که مقررات کشور، به صراحت ، صدور اسناد تجاری الکترونیکی را مورد اشاره قرار می دهد.

در این نوشتار به شرح و تحلیل تبصره ماده یک قانون صدور چک می پردازیم.

 

ادامه مطلب …

عدم استرداد مدارک تحصیلی و شغلی مهندسان
زمان مطالعه: 4 دقیقه

عدم استرداد مدارک تحصیلی و شغلی مهندسان

خیانت در امانت نسبت به مدرک تحصیلی هنگامی قابل طرح است که مدرک تحصیلی برای استفاده مشخص و برای زمان مشخص به دیگری امانت داده شده باشد و او از مدرک تحصیلی در خارج از چارچوب توافق استفاده کرده باشد. خیانت در امانت نسبت به اسناد و مدارک تحصیلی و شغلی مهندسان در شرکت های مهندسی و پیمانکاری یکی از موضوعات قابل بحث است.
یکی از موضوعات پرتکرار در نظام بنگاه داری و نظام مهندسی و پیمانکاری ایران، تاسیس شرکت یا تغییرات در مدیریت شرکت های مهندسی و پیمانکاری با مدارک تحصیلی و شغلی دیگران برای اخذ رتبه و گرید جهت شرکت در مناقصات و انعقاد قراردادهای پیمانکاری است.
پیش از این در نوشتارهای دیگرم درباره امکان بررسی صوری بودن این گونه شرکت ها و صوری بودن آگهی تغییرات، نکاتی را یادآوری کردم که مطالعه آن را به بازدید کنندگان محترم سایت پیشنهاد می کنم.
در این نوشتار می‌خواهم از جنبه دیگری به مسئله نگاه کنم.

ادامه مطلب …

سومدیریت در شرکت سهامی
زمان مطالعه: 3 دقیقه

خسارات ناشی از سوءمدیریت در شرکت سهامی

 

سوءمدیریت در شرکت سهامی میتواند موجب ورود خسارت به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی گردد. بدیهی است اشخاصی که در شرکت ذینفع هستند از جمله سهامداران، می توانند درباره سوء مدیریت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره، اقداماتی را انجام دهند.

یکی از این اقدامات می‌تواند طرح دعوا برای مطالبه خسارات وارده به این شرکت باشد.

در این نوشتار به صورت کوتاه و کاربردی به چگونگی اقدام سهامداران برای مطالبه خسارت ناشی از سوء مدیریت مدیرعامل و اعضای مدیره در شرکت های سهامی می‌پردازم.

 

ادامه مطلب …