عدم استرداد مدارک تحصیلی و شغلی مهندسان
زمان مطالعه: 4 دقیقه

عدم استرداد مدارک تحصیلی و شغلی مهندسان

خیانت در امانت نسبت به مدرک تحصیلی هنگامی قابل طرح است که مدرک تحصیلی برای استفاده مشخص و برای زمان مشخص به دیگری امانت داده شده باشد و او از مدرک تحصیلی در خارج از چارچوب توافق استفاده کرده باشد. خیانت در امانت نسبت به اسناد و مدارک تحصیلی و شغلی مهندسان در شرکت های مهندسی و پیمانکاری یکی از موضوعات قابل بحث است.
یکی از موضوعات پرتکرار در نظام بنگاه داری و نظام مهندسی و پیمانکاری ایران، تاسیس شرکت یا تغییرات در مدیریت شرکت های مهندسی و پیمانکاری با مدارک تحصیلی و شغلی دیگران برای اخذ رتبه و گرید جهت شرکت در مناقصات و انعقاد قراردادهای پیمانکاری است.
پیش از این در نوشتارهای دیگرم درباره امکان بررسی صوری بودن این گونه شرکت ها و صوری بودن آگهی تغییرات، نکاتی را یادآوری کردم که مطالعه آن را به بازدید کنندگان محترم سایت پیشنهاد می کنم.
در این نوشتار می‌خواهم از جنبه دیگری به مسئله نگاه کنم.

ادامه مطلب …

سومدیریت در شرکت سهامی
زمان مطالعه: 3 دقیقه

خسارات ناشی از سوءمدیریت در شرکت سهامی

 

سوءمدیریت در شرکت سهامی میتواند موجب ورود خسارت به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی گردد. بدیهی است اشخاصی که در شرکت ذینفع هستند از جمله سهامداران، می توانند درباره سوء مدیریت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره، اقداماتی را انجام دهند.

یکی از این اقدامات می‌تواند طرح دعوا برای مطالبه خسارات وارده به این شرکت باشد.

در این نوشتار به صورت کوتاه و کاربردی به چگونگی اقدام سهامداران برای مطالبه خسارت ناشی از سوء مدیریت مدیرعامل و اعضای مدیره در شرکت های سهامی می‌پردازم.

 

ادامه مطلب …

بایسته های تنظیم اظهارنامه رسمی
زمان مطالعه: 3 دقیقه

موارد و چگونگی تنظیم و ابلاغ اظهارنامه رسمی

بایسته های تنظیم اظهارنامه رسمی

افزایش آگاهی های عمومی، دسترسی بیش از پیش مردم به کارشناسان و مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری، انتشار روزافزون محتوای حقوقی کاربردی در فضای مجازی و همچنین گسترش خدمات الکترونیک قضایی سبب افزایش کاربرد اظهارنامه رسمی در اختلافات و دعاوی اشخاص شده است.

در این نوشتار خواهم کوشید به بیانی ساده و کوتاه، الزامات و بایسته های قانونی و کاربردی درباره کاربرد اظهارنامه رسمی و چگونگی تنظیم و ابلاغ آن را در جهت افزایش آگاهی مردم عزیز ایران مطرح نمایم.

 

ادامه مطلب …

زمان مطالعه: 3 دقیقه

منع اصدار چک

قوانین ایران در چند مورد به ممنوعیت صاحبان کسب و کار و مدیران شرکت ها و صنوف از صدور چک اشاره کرده که در این نوشتار، برخی از آنها را با اندکی توضیح، بیان می کنم.

ممنوعیت از صدور چک در واقع یک محرومیت و مجازات اجتماعی و اقتصادی است و نسبت به کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم شده اند. تشخیص اینکه مجرم باید از صدور چک محروم و ممنوع بشود یا خیر با دادگاه است. ادامه مطلب …

معاملات بدون اجازه هیات مدیره
زمان مطالعه: 2 دقیقه

معاملات بدون اجازه هیات مدیره

هیات مدیره شرکت به عنوان رکن اجرایی و مسئول اداره امور و عملیات شرکت، قانوناً وظیفه دارد شرکت را به سرمنزل سودآوری و موفقیت، رهسپار نماید.

انجام وظایفی که قانوناً و عرفاً بر عهده هیات مدیره شرکت، نهاده شده است اقتضاء دارد که معاملات و عملیات شرکت به تایید هیات مدیره شرکت برسد.

این نوشتار را اختصاص می دهم به بررسی و تحلیل این موضوع. ادامه مطلب …