مطالب توسط صادق رئیسی کیا

ابطال تصمیمات هیات مدیره شرکت سهامی

ابطال تصمیمات شرکت شرکت ها تصمیماتشان را از طریق مدیرعامل یا هیات مدیره یا مجمع عمومی صاحبان سهام می گیرند. در این نوشتار می خواهم توضیحات کوتاهی درباره ابطال تصمیمات شرکت و مشخصاً ابطال تصمیمات هیات مدیره شرکت سهامی و الزامات آن مطرح کنم.

مالیات شرکت غیر فعال

شرکت غیرفعال ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. گفته می شود تا کنون، بیش از یک میلیون و پانصد هزار شرکت در ایران به […]

شرح و تحلیل کاربردی ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم

هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. بسیاری از مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی و صنفی در […]

اعلان ورشکستگی شرکت و اثرات آن

شرایط اعلان ورشکستگی شرکت هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. ورشکستگی شرکت، وضعیتی است که به دنبال عدم توانایی شرکت در پرداخت بدهی […]