مطالب توسط صادق رئیسی کیا

ورقه سهم

شرایط شکلی ورقه سهم هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. در ادامه نوشتارهای خود تحت عنوان “بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها […]

مسئولیت صاحبان سهام در برابر بدهی شرکت سهامی

مسئولیت صاحبان سهام در شرکت سهامی ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. در مورد مسئولیت سهامدار در شرکت سهامی،  پرسش های بسیاری از سوی […]

صلاحیت های قانونی هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم

نمونه یک لایحه دفاعیه ساده مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم درباره تضمین حقوق مردم (مالیات دهندگان) و به منظور شناسایی حق اعتراض مودیان مالیاتی به اقدامات اجرایی سازمان امور مالیاتی و چگونگی رسیدگی به اینگونه اعتراضات، وضع شده است. هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در مورد اعتراض […]

نمونه یک لایحه قوی در دعوای ابطال رای داور

ابطال رای داور در انتخاب داور باید به دو نکته بسیار مهم توجه داشت: ۱- انتخاب داور متخصص ۲- انتخاب داور به شیوه درست اگر داور غیر متخصص انتخاب کنید علاوه بر اینکه در رسیدگی و صدور رای، باعث اتلاف وقت و هزینه خواهد شد چه خواسته یا ناخواسته به جای داوری، ناداوری کند و […]