مطالب توسط صادق رئیسی کیا

مشاور حقوقی شرکت با مسئولیت محدود

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

در نوشتار “مشاور حقوقی شرکت چه ویژگی ها و وظایفی دارد؟ ” به بیان سه مورد از ویژگی های اساسی مشاور حقوقی شرکت و یازده نکته درباره مشاور حقوقی شرکتها پرداخته ام که مطالعه آن را به عنوان مقدمه این نوشتار، پیشنهاد می کنم. در این نوشتار به بیان نکاتی درباره مشاوره حقوقی شرکت با مسئولیت […]

,

مقررات تشکیل کنسرسیوم در قوانین ایران

زمان مطالعه: ۹ دقیقه

تشکیل کنسرسیوم یا گروه اقتصاذی در قوانین ایران به ویژه قانون تجارت دارای ضوابط و مقررات کاملی نیست. البته در صنعت نفت و پروژه های عمرانی کشور برابر قوانین بودجه سنواتی و در برخی قوانین دیگر درباره تاسیس و اداره کنسرسیوم دارای مقرراتی به شرح زیر هستیم:

,

مقررات ادغام شرکت ها در ایران

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

قوانین ادغام شرکت ها در ایران در این نوشتار، صرفا به بیان مقررات موجود در قوانین ایران که به ادغام شرکت ها اشاره کرده است می پردازم. گفتگو درباره چگونگی و فرآیند ادغام شرکتها و لایحه قانون تجارت جدید که البته هنوز به صورت قانون در نیامده و مراحل تصویبش کامل نشده است را در […]

,

نابسامانی و انحطاط در کمین صنعت رتبه بندی ایران

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

اهمیت رتبه بندی شرکتها رتبه بندی شرکت ها و فعالان اقتصادی از جهات بسیاری دارای اهمیت است. از مهمترین فواید رتبه بندی شرکت ها به فراهم شدن امکان تشخیص میزان ارزش سهام، تشخیص اندازه اعتباری آنها برای در اختیار گرفتن تسهیلات و پروژه ها، شناخت میزان قابل اعتماد برای حفظ حیات و پایداری آنها و […]

,

اجازه هیات مدیره برای معاملات شرکت

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

معاملات بدون اجازه هیات مدیره هیات مدیره شرکت به عنوان رکن اجرایی و مسئول اداره امور و عملیات شرکت، قانوناً وظیفه دارد شرکت را به سرمنزل سودآوری و موفقیت، رهسپار نماید. انجام وظایفی که قانوناً و عرفاً بر عهده هیات مدیره شرکت، نهاده شده است اقتضاء دارد که معاملات و عملیات شرکت به تایید هیات […]