مطالب توسط صادق رئیسی کیا

ادغام شرکتها در قوانین ایران

ادغام شرکت های تجاری در یکدیگر هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. نظم و شرایط اقتصادی کنونی چه در عرصه داخلی و چه […]

شرح و تحلیل ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بررسی نحوه اجرای محکومیت های مالی هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. شرح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را با بررسی و […]

سهام بی نام بهتر است یا سهام با نام

تفاوت های سهام بانام و سهام بی نام هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. قانون تجارت ایران در مورد شرکت هایی که […]

انحلال شرکت سهامی

پایان حیات قانونی شرکت های سهامی هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. انحلال شرکت یعنی پایان دادن به فعالیت و حیات قانونی یک […]

شرح و تحلیل ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

زندانی شدن بدهکار هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است. شرح ماده به ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را با شرح و […]