مطالب توسط صادق رئیسی کیا

,

تعریف مدیران شرکت

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

چه کسانی مدیر شرکت اند؟ در نوشتارهای متعددی سخن از هیات مدیره یا مدیران شرکت نموده ایم بدون آنکه تعریفی از مدیران شرکت، ارائه کرده باشیم. در این نوشتار، به گونه ای کوتاه و کاربردی تعریفی از مدیران شرکت ارائه می کنم.

,

مسئولیت مدیران شرکت سهامی در قبال انحلال شرکت چیست؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

مسئولیت مدیران شرکت انحلال شرکت، اعم از آن که بنا به دلیل پایان یافتن مدت شرکت باشد یا بنا به سایر دلایل قانونی و قضایی، برای مدیران شرکت اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مسئولیت هایی را ایجاد می کند. در این نوشتار به بررسی و تحلیل مسئولیت های اعضای هیئت مدیره و مدیر […]

مسئولیت مدیران شرکت در مالیات بر حقوق کارکنان

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

مالیات بر درآمد حقوق مالیات بر درآمد حقوق یکی از انواع درآمدهای مالیاتی دولت می باشد. این منبع مالیاتی، بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می دهد. به همین دلیل در کانون توجه ماموران مالیاتی است.

,

بهترین مشاور حقوقی شرکت

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

بهترین مشاور حقوقی شرکت ها رتبه بندی سازمان یافته ای درباره مشاوران حقوقی شرکتها وجود ندارد تا مدیران شرکت ها بتوانند بر مبنای آن اقدام به انتخاب مشاور حقوقی شرکتی نمایند. این نوشتار را که دربردارنده رهنمودهای کاربردی است برای کمک به مدیران و صاحبان شرکتها در جهت انتخاب بهترین مشاور حقوقی برای شرکتشان نوشتم. […]

مشاور حقوقی شرکت با مسئولیت محدود

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

در نوشتار “مشاور حقوقی شرکت چه ویژگی ها و وظایفی دارد؟ ” به بیان سه مورد از ویژگی های اساسی مشاور حقوقی شرکت و یازده نکته درباره مشاور حقوقی شرکتها پرداخته ام که مطالعه آن را به عنوان مقدمه این نوشتار، پیشنهاد می کنم. در این نوشتار به بیان نکاتی درباره مشاوره حقوقی شرکت با مسئولیت […]