مطالب توسط صادق رئیسی کیا

,

در چه مواردی هیات مدیره شرکت مکلف به دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام است؟

زمان مطالعه: 3 دقیقه

دعوت مجمع عمومی شرکت به تشکیل جلسه دعوت مجمع عمومی به تشکیل جلسه یکی از مراحل مهم در فرایند برگذاری شرکت ها است. مجمع عمومی صاحبان سهام در شرکتهای سهامی، رکن اصلی سیاست گزاری و تصمیم گیری به شمار می روند. مجمع عمومی صاحبان سهام به دو شکل «مجمع عمومی فوق العاده» و «مجمع عمومی […]

,

تاریخ قطعیت مالیات و اهمیت آن در مطالبه مالیات از مدیران شرکت

زمان مطالعه: 4 دقیقه

مالیات قطعی دوره مدیریت مسئولیت تضامنی مالیاتی مدیران شرکت ها و اشخاص حقوقی، وقتی تحقق پیدا می کند که شرایط. قانونی آن وجود داشته باشد. بعضی از واحدها و مامورین مالیاتی به بهانه اعمال ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم اقدام به مطالبه مالیات از مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکتها می نمایند. مطالبه مالیات از […]

, ,

خیانت در امانت نسبت به مدارک تحصیلی و شغلی مهندسان

زمان مطالعه: 4 دقیقه

عدم استرداد مدارک تحصیلی و شغلی مهندسان خیانت در امانت نسبت به مدرک تحصیلی هنگامی قابل طرح است که مدرک تحصیلی برای استفاده مشخص و برای زمان مشخص به دیگری امانت داده شده باشد و او از مدرک تحصیلی در خارج از چارچوب توافق استفاده کرده باشد. خیانت در امانت نسبت به اسناد و مدارک […]

,

نمونه درخواست تأمین دلیل از پروژه ساختمانی

زمان مطالعه: 5 دقیقه

نمونه درخواست تامین دلیل در پروژه ساختمانی   پیش نیاز طرح دعوا، جمع آوری و ساماندهی مدارک، دلایل و مستندات لازم برای اثبات ادعاست. تامین دلیل برای صورت برداری از وضعیت پروژه یکی از راه های مستند سازی برای طرح دعوا می باشد. پیش از آنکه به طرح دعوا نزد دادگاه یا داور یا هر […]