مطالب توسط صادق رئیسی کیا

,

عدم صلاحیت دولت برای رتبه بندی شرکت ها و فعالان اقتصادی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

رتبه بندی ایران در مسیر حرفه ای شدن به موجب جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، رتبه بندی فعالان اقتصادی و شرکت های ایرانی، عموماً از صلاحیت و تصدی دولت خارج شد. […]

,

الزامات و صلاحیت های قانونی فعالیت موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی در ایران

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

مبانی قانونی فعالیت موسسات و شرکت های حفاظتی و مراقبتی اکنون نزدیک به یک دهه از آغاز فعالیت موسسات و شرکت های حفاظتی و مراقبتی در ایران می‌گذرد. این شرکت‌ها که در اجرای ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در جهت خصوصی سازی بخشی از خدمات انتظامی ایجاد شدند تحت […]

مبانی قانونی و اجرایی لزوم رتبه بندی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ایران

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

رتبه‌بندی سازوکاری است بر پایه مجموعه ای از شاخص های کمی و کیفی قابل اندازه گیری در ابعاد اقتصادی، حقوقی، مالی، مدیریتی، اجتماعی و فنی که برای سنجش و اندازه گیری حیطه و میزان صلاحیت و برآورد درجه اعتبار شخصیت و تحلیل میزان پایداری اقتصادی و مالی اشخاص و از جمله بنگاه های اقتصادی بکار […]

,

مرور زمان مالیاتی برای شرکت ها و فعالان اقتصادی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

مهلت قانونی محاسبه و مطالبه مالیات در این نوشتار به بیان نکات و توضیحات کاربردی کوتاه درباره مرور زمان مالیاتی و موارد آن، چگونگی محاسبه مرور زمان مالیاتی و زمان آغاز و پایان آن می پردازم. یکی از تعهدات و وظایف سازمان امور مالیاتی در قبال مالیات دهندگان این است که صرفا در مهلت های […]

چگونگی اعمال حق رای سهامدار برای انتخاب مدیران در شرکت های سهامی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی درباره چگونگی اعمال حق رای سهامدار برای انتخاب اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی و چگونگی محاسبه تعداد آرای هر رای دهنده و دیگر نکات و مسائل آن، گروهی از بازدیدکنندگان گرانقدر سایت شخصی صادق رئیسی کیا پرسش هایی را مطرح کرده اند که با تقدیم این […]