نمونه درخواست تامین دلیل در پروژه ساختمانی
زمان مطالعه: 5 دقیقه

نمونه درخواست تامین دلیل در پروژه ساختمانی

 

پیش نیاز طرح دعوا، جمع آوری و ساماندهی مدارک، دلایل و مستندات لازم برای اثبات ادعاست. تامین دلیل برای صورت برداری از وضعیت پروژه یکی از راه های مستند سازی برای طرح دعوا می باشد.

پیش از آنکه به طرح دعوا نزد دادگاه یا داور یا هر مرجع دیگری اقدام کنید لازم است وضعیت خود را از لحاظ تعداد و نوع و ارزش مستندات و مدارکی که در دست دارید و یا می توانید بدست بیاورید بررسی نمایید.

 

در این نوشتار می خواهم ضمن بیان شرح کوتاهی درباره لزوم جمع آوری و سازماندهی مدارک و مستندات برای طرح دعوا به یکی از روش های جمع آوری دلیل و مدرک که «تامین دلیل» نامیده می شود اشاره کنم و مقداری درباره آن توضیح بدهم.

 

سپس یک نمونه از درخواست تامین دلیل را جهت آگاهی و بهره‌برداری بازدیدکنندگان محترم سایتم منتشر نمایم.

 

ادامه مطلب …

ورشکستگی به تقصیر شرکت
زمان مطالعه: 2 دقیقه

ورشکستگی به تقصیر شرکت بدهکار

معنی و مفهوم ورشکستگی شرکت چیست؟

ورشکستگی شرکت به معنی ناتوانی شرکت از پرداخت بدهی و عجز از ایفای تعهدات است.

انواع ورشکستگی شرکت از دیدگاه قانون تجارت

ورشکستگی شرکت ها از دیدگاه قانون تجارت ایران دارای انواعی به ترتیب زیر می باشد. ادامه مطلب …

دعوی تقسیم سود
زمان مطالعه: 3 دقیقه

دعوی الزام شرکت سهامی به پرداخت سود قابل تقسیم

سهامدار در شرکت سهامی برابر قانون تجارت و نیز اساسنامه شرکت دارای یک سری حقوق است. از جمله حقوق سهامداران در شرکتهای سهامی حق دریافت سود قابل تقسیم می باشد.

اگر مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و هیات مدیره شرکت سهامی به این حق سهامدار، توجه ننماید سهامدار می تواند با طرح دعوی، اقدام به مطالبه سود سهام خود از شرکت سهامی نماید.

این نوشتار را اختصاص می دهم به شرح کوتاه و کاربردی درباره دعوی الزام شرکت سهامی به پرداخت سود قابل تقسیم به سهامداران.

ادامه مطلب …

زمان مطالعه: 3 دقیقه

ارتکاب جرم بوسیله شرکت ها

ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری شرکت ها و امکان ارتکاب جرم به وسیله شرکت ها و دیگر اشخاص حقوقی را پیش بینی کرده است.

مواد ۲۰ تا ۲۲ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به تبیین و تشریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و چگونگی آن و بیان انواع مجازات شرکت ها اختصاص یافته است که در این نوشتار به بررسی و بیان نکات کاربردی آن برای مدیران شرکت‌ها می پردازم. ادامه مطلب …

آثار عدم ثبت نقل و انتقال سهام بانام شرکت سهامی خاص در دفتر سهام شرکت
زمان مطالعه: 3 دقیقه

آثار عدم ثبت نقل و انتقال سهام بانام شرکت سهامی خاص در دفتر سهام شرکت

ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بیان داشته است که انتقال سهام با نام در شرکتهای سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد.

عدم ثبت انتقال سهام بانام شرکت سهامی در دفتر سهام برای خریدار و فروشنده سهام و حتی برای شرکت، آثار و تبعاتی دارد که در این نوشتار به بررسی و تحلیل آن می پردازم. ادامه مطلب …