زمان مطالعه: ۲ دقیقه

صورت دارایی و سود و زیان بی اعتبار

ترازنامه یکی از اسناد و گزارش های بسیار مهم مالی در شرکتها و اشخاص حقوقی به شمار می رود.

در این نوشتار به مواردی اشاره خواهیم کرد که قانون تجارت ایران، ترازنامه تصویب شده در مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی را از درجه اعتبار ساقط دانسته و اثر قانونی برای آن قائل نیست. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

جرایم مالی و اقتصادی کارکنان دولت

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

سلسله نوشتارهایم درباره جرایم اقتصادی و مالی را با تشریح مسئولیت های مدیران و کارکنان دستگاه های عمومی و دولتی و بیان مسئولیت های کیفری مدیران شرکت ها و موسسات دولتی و عمومی در قبال استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی و عمومی، دنبال می کنم.

ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

شرح و تحلیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه شرح و تحلیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی، این نوشتار را اختصاص می دهم به شرح و تحلیل جرم اهمال موجب تضییع وجوه و اموال دولتی.

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، اهمالی که موجب تضییع وجوه و اموال دولتی شود را برای کارمندان و کارکنان ادارات سازمانها و دستگاههای دولتی و مدیران شرکت های دولتی، جرم دانسته و مجازات آن را به شرح زیر مقرر داشته است: ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

فرایند قانونی و اجرایی اعمال ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکت های سهامی، دارای ترتیبات، روش ها، شرایط و فرآیندهای قانونی خاصی است. یکی از روش های دعوت و برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکت های سهامی، دعوت و برگزاری مجمع از طریق صاحبان سهام است.

در این نوشتار به شرح و تحلیل چگونگی اجرای ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مبنی بر برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام با دعوت و مدیریت سهامداران (دارندگان حداقل یک پنجم سهام) شرکت می پردازم. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

ممنوعیت های قانونی ناظر بر مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

مقررات ایران در موارد و قوانین پراکنده ای، ممنوعیت اشخاص از قبول مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های بخش خصوصی را مورد حکم، قرار داده است. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

کلاهبرداری در شرکت های با مسئولیت محدود از دیدگاه قانون تجارت

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در این نوشتار به بیان و شرح مواردی می پردازم که از دیدگاه قانون تجارت ایران، ارتکاب آنها در شرکت با مسئولیت محدود، کلاهبرداری شناخته می شود.

ماده ۱۱۵ قانون تجارت ایران تصریح دارد که ارتکاب اقدامات نه گانه زیر در شرکت با مسئولیت محدود،  کلاهبرداری، قلمداد می‌شوند: ادامه مطلب …

دفتر سهام شرکت
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

نقل و انتقال سهام بانام در شرکت سهامی خاص

یکی از مواردی که در شرکتهای سهامی خاص، توجه لازم بدان مبذول نمی شود تهیه و استقرار دفتر ثبت سهام است.

ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان می دارد که در شرکتهای سهامی بایستی دفتر ثبت سهام وجود داشته باشد. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

‌قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌ها و
مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

حقوق و مزایای هیات مدیره شرکت سهامی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

پیش از این در نوشتار های گذشته ام به تعریف قانونی اعضای موظف و غیرموظف هیئت مدیره شرکت سهامی پرداخته‌ام.

در این نوشتار، در جهت تقویت اگاهی حقوقی سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی، شرح کوتاهی درباره حقوق و مسئولیت های مشترک و متمایز اعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره شرکت سهامی تقدیم می دارم. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

کلاهبرداری در شرکت های سهامی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قانون تجارت ایران در دو ماده قانونی که به شرح زیر به شرح آنها می پردازم به جرم کلاهبرداری، اشاره داشته و جوانب و آثار آن در شرکت های سهامی را مورد توجه قرار داده است که در این نوشتار برای افزایش آگاهی های کاربردی  حقوقی مدیران شرکت های ایرانی به بیان این موارد می پردازم:

ادامه مطلب …