نوشته‌ها

مسئولیت مالیاتی مدیر
زمان مطالعه: 8 دقیقه

مسئولیت مدیران شرکت در قبال پرداخت مالیات

ابتدا متن و عین دو ماده از قانون مالیات های مستقیم ایران که ناظر به مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی برای پرداخت مالیات شخص حقوقی است را مرور می کنیم و سپس وارد بحث اصلی این نوشتار می شویم: ادامه مطلب …

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

 

 

1- مدیران شرکت و به عبارت دقیق تر، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، مسئول پرداخت مالیات های قطعی شده شرکت در زمان خود هستند.

 

2- اگر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت به این تکلیف مالیاتی خود عمل نکنند ممنوع الخروج خواهند شد.

 

ﻣﺎﺩﻩ 202 قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد:

 

“ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ 10ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﯾﺎﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺣﮑﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻭ ﺍﯾﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.”

 

3- به موجب این ماده و نیز بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که در مقام پیشگیری از برداشت های متفاوت و مغایر صادر گردیده است، مدیرانی ممنوع‌الخروج خواهند شد که به تکلیف قانونی شرکت تحت مدیریت خود در پرداخت بدهی قطعی مالیاتی (اعم از مالیات بر درآمد یا مالیات‌های تکلیفی) در دوران مدیریت خویش، عمل نکرده باشند.

 

صادق رئیسی کیا

بیست و سوم مردادماه 1394

زمان مطالعه: 3 دقیقه

 هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

1- در مواردی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت برای تصمیم گیری نسبت به انحلال شرکت دعوت شده باشد آخرین مدیر یا مدیران شرکت موظف هستند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شرکت را طبق نمونه فرمهایی که سازمان امور مالیاتی بدین منظور تهیه نموده تنظین و به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند. این اظهارنامه وقتی معتبر است که برابر اساسنامه شرکت ممضی به امضاء صاحبان امضاء مجاز و ممهور به مهر شرکت شده باشد. ادامه مطلب …