نوشته‌ها

زمان مطالعه: 3 دقیقه

نحوه نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

سهام نیز همچون اموال دیگر، قابل معامله و نقل و انتقال است. معامله سهام و نقل و انتقال سهام، تابع شرایط و الزاماتی است که در این نوشتار به بخشی از آنها اشاره می کنم.

همانطور که در نوشتارهای دیگرم توضیح داده‌ام سهام بخشی از سرمایه یک شرکت سهامی است و بیانگر تعهدات و حقوق صاحب سهم در شرکت سهامی است از جمله در مورد میزان مشارکت صاحب سهم در تامین سرمایه شرکت و تعهدات صاحب سهم در قبال وضعیت و دیون شرکت و نسبت سود و منافعی که صاحب سهام از عملیات شرکت نصیبش خواهد شد.

انتقال سهام به معنی انتقال همه این تعهدات و حقوق است. ادامه مطلب …