نوشته‌ها

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

 حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری چیست؟

1- استفاده از علامت ثبت شده تجاری بوسیله اشخاص دیگر را ممنوع می کند.

2- ثبت علامت مشابه به نحوی که موجب گمراهی عموم گردد و موجب یکی دانستن آن با علامت ثبت شده شود را ممنوع می کند.

3- برای مالک علامت تجاری ثبت شده، حق طرح دعوی و محکومیت علیه شخصی که بدون موافقت او از علامت تجاری اش، استفاده کرده را فراهم می کند.

4- برای مالک علامت تجاری ثبت شده، حق طرح دعوی و محکومیت علیه شخصی که مرتکب تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت شود را فراهم می کند.

                                                                                                صادق رئیسی کیا

                                                                                            چهاردهم مردادماه 1394