نوشته‌ها

شرکت مسئولیت محدود
زمان مطالعه: 3 دقیقه

اخیراً مشاهده می شود که داوری، به عنوان یکی از روش های حل اختلاف شرکاء در نمونه فرم اساسنامه شرکت های با مسئولیت محدود مورد اشاره قرار گرفته است و شرکاء با امضاء اساسنامه، که در حقیقت قرارداد شراکت بین آنهاست، به حل اختلاف از طریق داوری متعهد پایبند شده اند.

بدین ترتیب امکان رجوع به مراجع قضایی را برای خود محدود نموده اند اما در هنگام بروز اختلاف این نکته مهم را مورد غفلت قرار می دهند.

در ادامه سلسله مباحث کوتاه و کاربردی خود تحت عنوان بایسته های حقوقی برای سهامداران و شرکاء و مدیران شرکت ها طی این نوشتار، به تشریح چند و چون داوری در اختلافات بین شرکای شرکت با مسئولت محدود می پردازم. ادامه مطلب …