نوشته‌ها

مالیات بر ارث نسبت به سهام
زمان مطالعه: 2 دقیقه

مالیات بر ارث نسبت به سهام در شرکت سهامی

سالخوردگی جمعیت و از سوی دیگر، گذشت بیش از شصت سال از عمر نظام سهامداری در کشور، بطور طبیعی مسایل حقوقی خاص خودش را در شرکت ها ایجاد می کند.

یکی از این مسایل که امروزه بیش از گذشته خود را نمایان ساخته مسأله مالیات بر ارث نسبت به سهام در شرکت های سهامی است که مردم آن را تحت عنوان مالیات بر ارث سهام دنبال و جستجو می کنند.

در این نوشتار به بحث و بررسی در همین مورد می پردازم. ادامه مطلب …