نوشته‌ها

زمان مطالعه: 5 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

رئیس هیات مدیره همچون سایر اعضای هیات مدیره شرکت سهامی، به عنوان یک عضو در هیات مدیره، وظایف و مسئولیت هائی دارد که در این نقش، از حیث میزان و چگونگی مسئولیت، تفاوتی با سایر اعضای هیات مدیره شرکت سهامی ندارد.

از سوی دیگر، قانون برای رئیس هیات مدیره، وظایف خاصی نیز در نظر گرفته است.

در این نوشتار، به بیان وظایف و مسئولیت های عام و خاص رئیس هیات مدیره می پردازیم. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: 2 دقیقه

درخواست اعلام بطلان تصمیمات هیات مدیره

اشخاص ذینفع، در موارد خاصی می توانند برای ابطال و بطلان تصمیمات شرکت از طریق دادگاه اقدام نمایند. این نوشتارم را اختصاص می دهم به بیان مواردی که می توان برای ابطال تصمیمات هیات مدیره اقدام نمود. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

1- دعوت هیات مدیره به تشکیل جلسه.

 

2- اداره جلسات هیات مدیره.

 

3- نظارت بر رعایت نصاب های قانونی و اساسنامه ای در مورد حضور اعضاء و صحت رای گیری در هیات مدیره.

 

4- دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام به تشکیل جلسه طبق اساسنامه شرکت و برابر قانون.

 

5- ریاست بر مجمع عمومی صاحبان سهام اگر در اساسنامه شرکت ترتیب دیگری پیش بینی نشده باشد.

 

6- نظارت بر تنظیم صورتجلسه هیات مدیره و رعایت الزامات قانون تجارت و اساسنامه شرکت در این باره.

 

7- ابلاغ مصوبات و تصمیمات هیات مدیره شرکت به مدیرعامل.

 

 

صادق رئیسی کیا

یازدهم  مردادماه 1394

نحوه تنظیم صورتجلسه هیأت مدیرۀ در شرکتهای سهامی
زمان مطالعه: 4 دقیقه

برگزاری و اداره جلسه هیأت مدیره

تنظیم صورتجلسه هیات مدیره

در این نوشتار به ۲۲ نکته کلیدی درباره چگونگی برگزاری و اداره جلسه هیئت مدیره شرکت اشاره کرده ام.

همچنین نکات کلیدی مهمی درباره چگونگی تنظیم صورتجلسه هیات مدیره شرکتها مطرح نموده ام. ادامه مطلب …