نوشته‌ها

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

برابر مقررات بانکی و نیز بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تقاضای ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، صرفاً برای بدهکاران اصلی صادر و از پذیرش درخواست ممنوعیت خروج ضامنین، خودداری می شود.

 

بخشنامه بانک مرکزی می افزاید:  ادامه مطلب …