نوشته‌ها

زمان مطالعه: 2 دقیقه

درخواست اعلام بطلان تصمیمات هیات مدیره

اشخاص ذینفع، در موارد خاصی می توانند برای ابطال و بطلان تصمیمات شرکت از طریق دادگاه اقدام نمایند. این نوشتارم را اختصاص می دهم به بیان مواردی که می توان برای ابطال تصمیمات هیات مدیره اقدام نمود. ادامه مطلب …