نوشته‌ها

دعوی تقسیم سود
زمان مطالعه: 3 دقیقه

دعوی الزام شرکت سهامی به پرداخت سود قابل تقسیم

سهامدار در شرکت سهامی برابر قانون تجارت و نیز اساسنامه شرکت دارای یک سری حقوق است. از جمله حقوق سهامداران در شرکتهای سهامی حق دریافت سود قابل تقسیم می باشد.

اگر مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و هیات مدیره شرکت سهامی به این حق سهامدار، توجه ننماید سهامدار می تواند با طرح دعوی، اقدام به مطالبه سود سهام خود از شرکت سهامی نماید.

این نوشتار را اختصاص می دهم به شرح کوتاه و کاربردی درباره دعوی الزام شرکت سهامی به پرداخت سود قابل تقسیم به سهامداران.

ادامه مطلب …

زمان مطالعه: 3 دقیقه

ضمانت اجرای عدم دعوت از مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در شرکت سهامی

در این نوشتار می‌خواهم به شرح و تحلیل ماده ۲۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بپردازم که درباره پیامدهای قانونی عدم دعوت از صاحبان سهام برای تصویب ترازنامه و حساب های سود و زیان شرکت، صحبت می کند. ادامه مطلب …