نوشته‌ها

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

 

1- شرکت سهامی خاص، شرکتی است که سرمایه آن، به سهام تقسیم شده است.

 

2- سرمایه شرکت سهامی خاص نمی تواند از یک میلیون ریال کمتر باشد.

 

3- سهم، قسمتی از سرمایه شرکت سهامی خاص است که نشان دهنده میزان آورده و مشارکت و در عین حال، بازگو کننده تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت می باشد. برای سهام شرکت سهامی خاص باید ورقه سهام منتشر و در اختیار سهامداران قرار گیرد.

 

4- شرکت سهامی خاص، نمی تواند کمتر از سه سهامدار داشته باشد.

 

5- تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی خاص نمی تواند کمتر از سه نفر باشد.

 

6- شرکت سهامی خاص در هر صورت، تاجر شناخته می شود حتی اگر موضوع فعالیت آن، تجارت و بازرگانی، نباشد.

 

7- اعضای هیات مدیره شرکت سهامی خاص، لزوما باید از بین سهامداران آن، انتخاب شوند.

 

8- مدیریت و مهار شرکت سهامی خاص عملا در دست سهامداری است که بیش از 50 درصد سهام شرکت را در اختیار داشته باشد.

 

صادق رئیسی کیا

ششم شهریورماه 1394