نوشته‌ها

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

1- دعوت هیات مدیره به تشکیل جلسه.

 

2- اداره جلسات هیات مدیره.

 

3- نظارت بر رعایت نصاب های قانونی و اساسنامه ای در مورد حضور اعضاء و صحت رای گیری در هیات مدیره.

 

4- دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام به تشکیل جلسه طبق اساسنامه شرکت و برابر قانون.

 

5- ریاست بر مجمع عمومی صاحبان سهام اگر در اساسنامه شرکت ترتیب دیگری پیش بینی نشده باشد.

 

6- نظارت بر تنظیم صورتجلسه هیات مدیره و رعایت الزامات قانون تجارت و اساسنامه شرکت در این باره.

 

7- ابلاغ مصوبات و تصمیمات هیات مدیره شرکت به مدیرعامل.

 

 

صادق رئیسی کیا

یازدهم  مردادماه 1394