نوشته‌ها

شرح و تحلیل ماده ۲ اساسنامه جدید فدراسیون‌فوتبال ایران
زمان مطالعه: 4 دقیقه

شرح و تحلیل ماده ۲ اساسنامه جدید فدراسیون‌فوتبال ایران

فدراسیون‌فوتبال ایران

ماده دوم اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال به بیان اهداف فدراسیون فوتبال در ۱۲ بند پرداخته است.

ماده دو اساسنامه پیشین فدراسیون فوتبال نیز به بیان اهداف فدراسیون البته در شش بند پرداخته بود. بنابراین اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال در بیان اهداف دارای ۶ بند اضافه نسبت به اساسنامه پیشین است.

 

ادامه مطلب …