نوشته‌ها

زمان مطالعه: 2 دقیقه

آقای فیلیپ کاتلر از اساتید و بزرگان علم مدیریت و بازاریابی که پدر بازاریابی نوین نیز نامیده می شود در کتاب خود با عنوان فوق طی مقدمه ای بسیار قوی و ساده، وضع کنونی بازاریابی و جایگاه آن در نگرش و عملکرد مدیران شرکتها و بازاریابها را به خوبی تشریح نموده و یک اصل محوری در مورد بازاریابی که مورد کم توجهی است را به ما یاد آوری می کند و آن اینکه: مدیریت بازاریابی باید محرک راهبرد (استراتژی ) شرکت باشد. سپس ایشان با ذکر مثالی به مدیران بازاریابی یادآوری می کند که بایستی تعامل خود با سایر مدیریتهای یک شرکت و نقش عوامل متعدد در حرفه خود از جمله روابط عمومی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

آقای کاتلر در این کتاب طی 10 فصل و در هر فصل یکی از ناکارآمدی ها و گناهان مرگبار در بازاریابی را مطرح کرده است. بدین ترتیب که ابتدا علائم وجود این خطاهای بزرگ را در ابتدای هر فصل ذکر و بعد آنها را تشریح و در ادامه راه حل های خود را ابراز و در پایان هر فصل نیز به تشریح راه حل های خود و چگونگی اجرایی کردن آنها اشاره کرده است. ادامه مطلب …