نوشته‌ها

اهمال موجب تضییع امول دولتی و عمومی در قانون مجازات اسلامی
زمان مطالعه: 3 دقیقه

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

در ادامه شرح و تحلیل جرایم اقتصادی و جرایم مالی، این نوشتار را اختصاص می دهم به شرح و تحلیل جرم اهمال موجب تضییع وجوه و اموال دولتی. ادامه مطلب …