نوشته‌ها

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

 

1- عضو علی البدل هیات مدیره تا زمانی که برابر تشریفات قانون تجارت و برابر اساسنامه شرکت سهامی به عضویت اصلی هیات مدیره در نیامده است هیچ نقش، مسئولیت و حقوقی در اداره شرکت سهامی و تصمیمات و فعالیت های آن ندارد.

 

2- هیات مدیره شرکت سهامی می تواند عضو علی البدل هیات مدیره را به عنوان کارشناس، جهت مشورت و بهره مندی از دانش و تجربه او طرف همکاری یا شور قرار دهد ولی نمی تواند او را به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره به جلسات هیات مدیره دعوت کند و یا او را به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره در تصمیمات و فعالیت های شرکت دخالت دهد.

 

 

صادق رئیسی کیا

بیست و دوم مردادماه 1394