نوشته‌ها

زمان مطالعه: 2 دقیقه

صورت دارایی و سود و زیان بی اعتبار

ترازنامه یکی از اسناد و گزارش های بسیار مهم مالی در شرکتها و اشخاص حقوقی به شمار می رود.

در این نوشتار به مواردی اشاره خواهیم کرد که قانون تجارت ایران، ترازنامه تصویب شده در مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی را از درجه اعتبار ساقط دانسته و اثر قانونی برای آن قائل نیست. ادامه مطلب …