نوشته‌ها

زمان مطالعه: 2 دقیقه

عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

سازمان ها، اتحادیه ها و تشکل های صنفی از جمله سازمان نظام مهندسی در حقیقت بخشی از ساختار اداری کشور، برای سازماندهی و نظام بخشی به فعالیت های شغلی اقشار مختلف جامعه هستند.

سازمان نظام مهندسی کشور که ماهیت غیر دولتی دارد بنا به تشخیص و موافقت دولت، دارای صلاحیت ها و اختیاراتی در جهت صدور پروانه‌های فعالیت شغلی و مدیریت کسب و کارها در حوزه ساخت و ساز، ساختمانی و عمرانی است.

قانونگذار برای صیانت از اعتبار و حفظ سلامت سامانه های اجرایی کشور، ممنوعیت ها یا محدودیت هایی را برای عضویت افراد در سازمان‌های صنفی از جمله سازمان نظام مهندسی کشور در نظر گرفته که در این نوشتار به برخی از موارد آن اشاره می کنم ادامه مطلب …

زمان مطالعه: 18 دقیقه

با نگرش به اهمیت روزافزون جرایم و جریانات اقتصادی و موازین جدیدی که در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد  برای حسن جریان امور اقتصادی و پولی کشور مطرح گردیده  عین قانون مذکور را در سایت شخصی ام قرار دادم و  در گام های بعدی، سلسله نوشتارهائی را به تشریح این قانون و بیان نکات کاربردی آن اختصاص خواهم داد.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول ادامه مطلب …