نوشته‌ها

زمان مطالعه: 4 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

چک معتبر، چک عادی است که بوسیله صاحب حساب جاری (دارندۀ دسته چک) به درستی (با رعایت بایسته های صدور چک) صادر شده و وجه آن معمولاً بدلیل صحت صدور و اعتبار صادر کننده و اعتبار ظهرنویسان، بدون مانع مهم عملی و قانونی، قابل وصول است .

بخشی از اعتبار چک معتبر به چگونگی و شرایط صدور آن باز می گردد که پیش از این، مختصراً در بایسته های صدور و دریافت چک ، مورد اشاره قرارداده ام و از تکرار آنها خودداری می کنم. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

 

 

1- مدیران شرکت و به عبارت دقیق تر، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، مسئول پرداخت مالیات های قطعی شده شرکت در زمان خود هستند.

 

2- اگر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت به این تکلیف مالیاتی خود عمل نکنند ممنوع الخروج خواهند شد.

 

ﻣﺎﺩﻩ 202 قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد:

 

“ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ 10ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﯾﺎﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺣﮑﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻭ ﺍﯾﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.”

 

3- به موجب این ماده و نیز بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که در مقام پیشگیری از برداشت های متفاوت و مغایر صادر گردیده است، مدیرانی ممنوع‌الخروج خواهند شد که به تکلیف قانونی شرکت تحت مدیریت خود در پرداخت بدهی قطعی مالیاتی (اعم از مالیات بر درآمد یا مالیات‌های تکلیفی) در دوران مدیریت خویش، عمل نکرده باشند.

 

صادق رئیسی کیا

بیست و سوم مردادماه 1394