هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 5 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان می دارد که: “هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود احتیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند و در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره، بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

تبصره ماده 124 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز بیان داشته است که: ” هیات مدیره در هر موقع، می تواند مدیرعامل را عزل نماید.”

با نگرش به مراتب یاد شده، نکات و نتایج زیر، قابل ذکر است:

1- مدیرعامل، منصوب هیات مدیره است و هیات مدیره حق دارد و می تواند در هر زمانی، با دلیل و یا بدون دلیل، نسبت به عزل مدیرعامل، اقدام نماید.

2- همانگونه که در اصل 40 قانون اساسی، بیان شده است هیچ کس، نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار دیگری، قرار دهد فلذا می توان گفت، اعمال حق هیات مدیره برای عزل مدیرعامل، نیز نباید وسیله اضرار و باعث ورود زیان به شرکت و سهامداران و ذینفعان یا وسیله تجاوز به منافع عمومی شود. بنابراین، هیات مدیره در انتخاب زمان و کیفیت تصمیم گیری برای عزل مدیرعامل، باید منافع شرکت و سهامداران را به دقت، در نظر داشته باشد به گونه ای که فواید و آثار مثبت عزل مدیرعامل، بر تبعات و آثار منفی آن، به طور قابل توجهی، سنگینی کند.

3- برابر ماده 121 و ماده 122 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، برای انتخاب و عزل مدیرعامل، باید جلسه هیات مدیره، به ترتیبی که در اساسنامه شرکت آمده، با حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره، تشکیل و تصمیم به انتخاب یا عزل مدیرعامل، با اکثریت آراء اعضای حاضر، اتخاذ گردد.

4- اگر مدیرعامل از بین اعضای هیات مدیره، برگزیده شود و در واقع عضو هیات مدیره هم باشد علاوه بر مسئولیت هائی که به عنوان یک عضو هیات مدیره دارد (مسئولیت های هیات مدیره، در نوشتارهای متعددی در سایت شخصی صادق رئیسی کیا مورد اشاره و شرح، قرار گرفته است) وظایف و مسئولیت هائی نیز به عنوان مدیرعامل، خواهد داشت.

5- عضو هیات مدیره ای که به عنوان نامزد مدیرعاملی شرکت، مطرح شده باشد می تواند در جلسه هیات مدیره، به خود رای بدهد.

6- مدیرعاملی که عضو هیات مدیره است می تواند در جلسه ای که عزل او در دستور جلسه هیات مدیره، قرار گرفته به عزل خود، رای ندهد. همچنین می تواند با عدم حضور خود، مانع رسمیت جلسه هیات مدیره شود.

7- مدت مدیرعاملی، برای عضو هیات مدیره ای که به عنوان مدیرعامل، برگزیده می شود نمی تواند بیش از مدت عضویت او در هیات مدیره باشد.

8- مدت مدیرعاملی یک شخص، اعم از آنکه عضو هیات مدیره باشد یا نباشد نمی تواند در یک دوره، برای بیش از دو سال تعیین شود و انتخاب مدیرعامل برای دوره های دو ساله پیاپی، منع قانونی ندارد. ماده 109 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تصریح نموده است که مدت مدیریت اعضای هیات مدیره نمی تواند بیش از دو سال باشد. بنابراین، هیات مدیره نمی تواند مدت تصدی مدیرعامل شرکت را برای بیش از دوره مدیریت هیات مدیره، تعیین کند.

9- حدود اختیارت مدیرعامل شرکت سهامی، همان است که در اساسنامه شرکت و در قانون تجارت، بدان تصریح شده است. علاوه بر این، در مصوبات مجمع عمومی عادی شرکت یا در مصوبات هیات مدیره شرکت، ممکن است اختیاراتی علاوه بر اختیارات مندرج در قانون تجارت و اساسنامه شرکت، به مدیرعامل، داده شود. البته به خاطر داشته باشید که مصوبات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و تصمیمات هیات مدیره شرکت، نمی تواند خلاف اساسنامه و خلاف قانون تجارت و خلاف قوانین جاری کشور، باشد و اگر باشد باطل و غیر قابل اجراء و غیر قابل استناد است.

10- برابر ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیات مدیره شرکت سهامی می تواند بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل، تفویض نماید.

11- اعضای هیات مدیره شرکت، نمی توانند با تفویض کامل همه اختیارات خود به مدیرعامل و یا با تفویض اختیاراتی که قائم به شخصیت و شخص خودشان است از خود سلب مسئولیت کنند.

12- برابر ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل شرکت، نسبت به تخلف از قانون و یا تخلف از اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام در برابر سهامداران و شرکت و اشخاص ثالث، مسئول است. بنابراین می توان گفت، مدیرعامل شرکت، موظف به رعایت قوانین جاری کشور، رعایت اساسنامه شرکت و رعایت مصوبات مجامع عمومی صاحبان سهام و رعایت مصوبات هیات مدیره شرکت است.

13- حق الزحمه و حقوق مدیرعامل شرکت را هیات مدیره تعیین می نماید و هیات مدیره مکلف به رعایت الزامات مندرج قانون کار و تامین اجتماعی در این خصوص است.

14- قرارداد استخدامی مدیرعامل با شرکت، باید به امضای اعضای هیات مدیره شرکت، برسد.

15- مدیرعامل، نمی تواند در شرکت یا موسسه یا سازمان دیگری به عنوان مدیرعامل، فعالیت داشته باشد. ماده 126 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تصریح دارد که: “هیچ کس، نمی تواند در عین حال، مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.”

16- اشخاصی که محجور یا ورشکسته باشند یا به موجب حکم قطعی صادره از مراجع ذیصلاح قضائی، از حقوق اجتماعی از جمله از حق انتخاب شدن به عنوان مدیرعامل، محروم شده باشند را نمی توان در زمان محجوریت یا در زمان ورشکستگی یا در زمان محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مدیرعامل شرکت، برگزید.

17- اشخاصی که به موجب حکم قطعی، به سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، محکوم شده اند را نمی توان به مدیرعاملی شرکت، برگزید.

18- برابر ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت، انجام می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم، طرف معامله واقع یا سهیم شود مگر آنکه تشریفات ماده 129 قانون تجارت را رعایت کرده باشد.

19- برابر ماده 132 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل نمی تواند از شرکت، وام یا اعتبار، تحصیل کند و شرکت نمی تواند وام یا دیون مدیرعامل را تضمین یا تعهد نماید.

20- برابر ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل، نمی تواند معاملاتی نظیر معاملات شرکت، انجام دهد یا عملیات و معاملاتی را انجام دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، دربردارنده رقابت با فعالیت ها و عملیات شرکت باشد.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده علاقه مند بودید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 تماس حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیست و ششم شهریورماه 1395

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

68 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments

سلام وقت بخیر/ جناب اقای رئیسی کیا احتراما” بنده حدود 13 سال است که در امور حمل و نقل کار میکنم و توسط یکی از دوستان که شرکت جدیدی تاسیس کرده از بنده درخواست مدیر عاملی کرده لذا از آنجایی که با این سمت بیستر آشنایی ندارم کمی دچار تردید هستم و از لحاظ حقوق و مزایای آن نیز اطلاع کافی ندارم. خواهشمند است در صورت امکان بنده را راهنمایی کنید و اگر این پست را به هر نحوی قبول کردم چطور یه مدیر موفق و کارآمد باشم تا در کارم سربلند و موفق باشم. امیدوارم با راهنمایی حضرتعالی، یه سکوی پرتابی برای بنده باشد
با تشکر

سلام
ممنون از سایت پرمحتوای شما
سوال بنده این بود که برای تحویل شرکت بعنوان مدیرعامل جدید چه چک لیستی از موارد را باید رعایت کنیم که بعدا دردسرساز نشود؟

باسلام و روز بخیر آیا همسر مدیر عامل شرکت سهامی خاص می تواند در شرکتی با موضوع مشابه سهام داشته باشد و عضو هیئت مدیره نباشد؟

با سلام خدمت جناب آقاي رئيسي كيا
احتراماً به استحضار جنابعالي ميرساند بنده قبلا مسئوليت مديرعامل يك شركت را بر عهده گرفته ام ولي اين شركت بدليل عدم سرمايه گذاري شركاء هيچگونه فعاليتي نداشته است و از زمان ثبت آن حدود 7 سال ميگذرد بنده اكنون ميخواهم مدير عامل يك شركت كه فعال شوم .
1 – آيا ميتوانم مدير عامل شركت جديد باشم يا خير
2 درصورت منفي بودن بايد چكاري انجام دهم
با تشكر از راهنمايي جنابعالي

من دنبال وظایف مدیرعامل شرکت خصوصی بودم ولی مطلب قابل توجهی نیافتم

با سلام
سال 93 با آگهی تغییرات رسمی با عنوان مدیرعامل, از یک شرکت سهامی خاص خارج شدم. اکنون بعد از 3 سال بابت بدهی مالیاتی مربوط به سال 93 آن شرکت از طرف اداره دارایی با محدودیت مواجه شده ام. آیا با وجود خروج از شرکت فوق و سلب کلیه مسئولیت هایم, این اقدام اداره دارایی قانونی است؟

با سلام ضمن تشکر از جنابعالی :
آیا مدیرعامل می تواند قرارداد خرید یک قطعه زمین از دستگاه دولتی را که مجوزهای مربوط به اسم شرکت بوده به نام خود منعقد نماید (البته شرکت خانوادگی می باشد و معترضی در شرکت وجود ندارد و صرفاً جنبه غیرقانونی بودن و حقوق دولتی مد نظر می باشد) ؟

سلام و عرض ادب
اگر شخصي خارج از هييت مديره مدير عامل شركت سهامي خاص شود و در زمان وي تسهيلات بانكي اخذ گردد ايا پس از اتمام تصدي مديريت و يا استعفا از مدير عاملي ايا ديون مانده از تسهيلات اخذ شده در زمان وي او را همچنان متعهد مينمايد يا ديون به عهده مديران جديد خواهد بود
متشكرم

با سلام،
من دوسال مدیرعامل یک شرکت بودم.بعداز دوسال هیئت مدیره حاضر به تمدید سمت اینجانب نیست وهیچگونه صورتجلسه ای را نیز امضا نمی کنند.سوال من این است که من بعد از پایان تاریخ
مدیرعاملی میتوانم درشرکت دیگری به عنوان مدیرعامل مشغول بکار شوم؟ضمنا بنده سهامداروعضو هیئت مدیره شرکت اول نیز میباشم.
با تشکر

با سلام

یکی از دوستانم به من پیشنهاد داده که مدیرعامل شرکتش بشوم به دلیل اینکه برای سازمان مقررات رادیوی مدیر عامل باید مدرک مهندسی داشته باشه که خودش نداره و همش میگه فقط برای رتبه بندی میخواد که من مدیر عامل بشوم ممکن است راهنمایی فرمایید

سلام من سوالی داشتم چند سال پیش مدرک تحصیلیم که ارشد مدیریت بازرگانی هست رو به شرکت ساختمانی دادم و اونا ازش استفاده کردند و من بعنوان مدیرعامل نام برده شدم
طی وکالت نامه محضری گفته شده سود و زیان و مسائل … شرکت متوجه من نمیشه اما در آگهی روزنامه من مدیرعامل هستم و اینکه حق امضاها همگی فقط بعده رئیس هیئت مدیره هستش که اون آقای صاحب شرکت هستند حالا تکلیف من این وسط چی میشه آیا مشکلی بای من پیش میاد ؟؟؟ممنون میشم جواب بدین

با سلام
من دو دوره مدیر عامل شرکتی سهامی خاص هستم ( جزء سهامداران ولی خارج از هیئت مدیره) از مسئولیت پر مشغله مدیرعاملی خسته شده ام و بیماری دارم که نیاز به معالجه مستمر و استراحت بیشتر دارد میخواهم کناره گیری کنم ولی هیدت مدیره به دلیل نبودن فرد مناسب دیگری مخالفت می نماید و اصرار به تمدید 2 ساله دوره مسئولیت بنده دارند. آیا میتوان دوره مسئولیت مدیرعامل را یک ساله تعیین کرد ؟ آیا ثبت شرکتها قبول می کند؟ خواهشمند است راهنمایی فرمایید.
با تشکر

سلام آیا هیئت مدیره شرکتی که دوران 2ساله قانونی تصدی و عضویت درهیئت مدیره تمام شده و بدلیل عدم تشکیل مجمع عمومی هیئت مدیره جدید تعیین نشده میتوانند مدیرعاملی که عضو هیئت مدیره وسهامدار شرکت میباشد را عزل کند ومدیرعامل جدید انتخاب نماید ؟

با سلام دادن وکالت جهت رتبه بندی به شرکت پیمانکاری برای سمت مدیرعامل یا سهامدار کار درست و قانونی است؟چه مسئولیتهایی در پی دارد؟مسئولیت سهامدار همانند مدیرعامل خطرناک است؟اینها سوال خیلی از مهندسان است.ممنونم که راهنمایی می کنید.

سلام و درود
بنده به مدت دو سال مدیرعامل خارج از هیات مدیره ی یک موسسه بوده ام. مدت تصدی سمت بنده از تاریخ 94/6/8 به مدت دو سال بوده است که در شهریور ماه امسال به پایان رسیده است. متاسفانه هیات مدیره علیرغم اینکه بنده بطور رسمی از انها خواسته ام که مدیرعامل جدید را تعیین کنند تا امروز جلسه هیات مدیره را تشکیل نداده اند و مدیرعامل جدید را تعیین نکرده اند. با توجه به اینکه این بنگاه یک موسسه است و شرکت سهامی خاص یا مسوولیت محدود نیست، آیا بنده هنوز مجبورم در سمت مدیرعاملی باقی بمانم یا اینکه با پایان مدت دو ساله، خود به خود مدیرعاملی من به اتمام رسیده است؟ اگر هنوز مدیرعامل محسوب میشوم آیا می توانم اسنعفا بدهم؟ اگر هیات مدیره استعفای من را نپذیرد چاره چیست؟ ممنون میشوم بنده را از این بلاتکلیفی نجات بدهید. بنده شغل جدیدی پیدا کرده ام که با اهمال کاری موسسه متاسفانه در شرف از دست دادن این شغل جدید هستم. با تشکر

سلام میخواستم بدونم اگر بخواهیم یک شرکت تعاونی افتتاح کنیم با تمام اعضا به هر دلیلی بعد چند سال این شرکت بخواهد منحل شود آیا عواض و مالیات بعد پاشیده شدن باز هم گریبان گیر این شرکت و مدیر عامل خواد شد ؟بعد مدتی دوبار بخواهیم شرکتی جدید افتتاح کنیم مشکلی نخواهد داشت ؟

سلام
جناب رئيسي كيا بنده عضو هيات مديره شركتي با سهامي خاص هستم بابت بدهي ماليات بر ارزش افزوده حسابهايم مسدود شده درحاليكه شنيده ام تنها صاحبان امضاء مسئول بدهي ها هستند، از طرفي مديرعامل طبق صورتجلسه اي كتبي و محضري كليه ديون رأي تقبل كرده و بنده ظرف چندسال اخير هيچگونه ارتباطي با شركت چه از نظر مالي و چه از نظر كاري نداشته ام، البته الان مديرعامل چك شخصي براي گرفتن مهلت تا زمان پرداخت بدهي مالياتي نزد دارايي قرارداده
آيا بعد از اتمام سررسيد چكها بازهم اعضاي هيات مديره دچار مسدود شدن حسابها ميشوند و آيا دارايي بايد فقط حسابهاي صاحبان امضاء را مشمول مسدود شدن بنمايد
پيشاپيش ممنون از راهنمايي شما

سلام استاد.
بنده مدیرعامل شرکتی با موضوع ساخت و ساز هستم که سال 91 تاسیس شده و تاکنون به دلیل مشکلاتی که بین اعضا وجود داشته کد اقتصادی نگرفته و اظهارنامه مالیاتی رد نکرده و دفاتر پلمپ نکرده.
الان تصمیم داریم که کار رو شروع کنیم.
از کجا باید شروع کنیم؟
ایا بابت عدم اظهار جریمه میشیم؟
لازم به ذکره که اساسا کار ما غیرانتفاعی و تعاونیه و واحدهای ساخته شده رو به قیمت تمام شده به اعضا خودمون واگذار می کنیم و شرکت ازین راه سودی نخواهد برد.
در ضمن تو این سالها یه زمینی خریداری شده به نام شرکت و حساب بانکی شرکت هم در گردش بوده
سپاس

با سلام خدمت جناب رئیسی کیا

بنده به مدت تقریبا ۲ سال مدیرعامل یک تعاونی مسکن بودم، قبل از قبول تصدی این سمت با مکاتباتی که با هیئت مدیره داشتم هیچ گونه اسناد مدارک از سوی مدیرعامل سابق و هیت مدیره در اختیار بنده قرار نگرفت،و چون سابقه فعالیت شرکت حدودا ۱۰ سال هست و از لحاظ اسناد مالی بی نظمی هایی وجود داشت استعفا دادم، با این که ۸ ماهه استعفا دادم و مدیر عامل جدید انتخاب شده، تائید تمام صورت وضعیتها رو به من محول میکنن و اینکه آیا چکهای مدت دار که بنده دادم رو باید من تسویه کنم یا بر عهده شرکت هست،چون که یک مورد چک برگشت خورده و ماشین بنده رو توقیف کردن
ممنون از راهنمایتون

سلام
جناب ریسی کیا
آیا تفویض اختیار هیت مدیره به مدیر عامل مبنی بر اختیار طرح دعوی بایستی در روزنامه ثبت گر دد اگر پاسخ منفی است ممنون می شوم ماده قانونی ذکر شود

با عرض درود و تشکر.
جناب رئیسی کیا
ببخشید بنده از بهمن 96، اعضای هیئت مدیره بنده را به علت اینکه هیچکدام نمیتوانستند مدیرعامل شوند (قانون مدیرعاملی همزمان) به سمت مدیرعاملی منصوب شدم. و دفاتر پلمپ قانونی 96و97رو هم دریافت کردیم. سوال بنده این است چه مسئولیت های قانونی و مالیاتی بر عهده بنده است. و بنده چطور میتوانم زیر بار این مسئولیت های موقتا بیرون بیام؟قراره زودتر آگهی تغییرات زده بشه و این سمت از من گرفته شود . و با توجه به اینکه دفاتر پلمپ 96 و 97 هم دریافت شده و حالا هم یک جواز تاسیس در وزارت صنعت و معدن و تجارت در حال صدور هست بنده چیکار کنم؟ آیا امضا کردن مدرکی برای جوازتاسیس یا گرفتن وام در آینده مسئولیت قانونی و مالیاتی برای بنده ایجاد میکند؟ باتوجه به اینکه نهایتا تا یک ماه دیگه از این سمت خارج می شوم.

باسپاس

با سلام و خسته نباشید
جناب رئیسی کیا
آیا در قانون تجارت یا به طور کلی ماده و تبصره در خصوص ارتباطات بین دستگاه نظارت و پیمانکار و کارفرما وجود دارد یا خیر؟
سوال اصلی بنده این است : آیا قانون مهندس ناظر را از ارسال نامه به عنوان مافوق به نماینده تام الاختیار شرکت پیمانکار یا مدیر عامل شرکت پیمانکار منع کرده است؟
به عبارتی آیا طبق قانون فقط مدیر عامل کارفرما با مدیر عامل پیمانکار می تواند نامه نگاری داشته باشند و بطبع مدیر پروژه با نماینده تام الاختیار شرکت پیمانکار و ناظر مقیم با سرپرست کارگاه پیمانکار؟؟؟؟ یا ناظر مقیم چون از دستگاه نظارت است می تواند به عنوان( مافوق )به دوم شخص شرکت پیمانکاری که نماینده تام الاختیار شرکت است نامه بزند؟؟؟؟
با تشکر

با سلام خدمت شما .
بنده ۳ سال مدیر عامل شرکتی بودم و سهامدار نبودم
مقرر شد پس از اتمام کار مبلغ حقوق و حق بیمه بنده را یکجا با بنده تسویه کنند .چون شرکت متعلق به پسر عموی بنده بود به عموم اعتماد کردم .متاسفانه عموی بنده فوت کردند و پسر ایشون از پرداخت حقوق و حق بیمه بنده سر باز زدند .ایا بنده میتوانم به اداره کار مراجعه و مطالبه خسارت نمایم .ضمنا در همان زمان که مدیر عامل بودم چون بنده را بیمه نکردند بصورت پاره وقت شبها امور حسابداری شرکت دیگری رو انجام میدادم و در اون شرکت بیمه کردم خودم رو و وجه اون رو خودم به مدیر شرکت پرداخت مینمودم .

از شما کمال تشکر را دارم

سلام
وقت بخیر
میخواستم بدونم اگه کسی در اداره ای کارمند باشد اما رسمی نباشد حالت قراردادی یا پیمانی باشد نمیتواند عضو هیت مدیره شرکت سهامی خاص باشد؟

سلام وقت به خیر جناب رییسی کیا
یک سوال داشتم
آیا قائم مقام مدیر عامل در صورتی که اساسنامه چنین اختیاری به او داده باشد می تواند به عنوان نماینده شرکت در دادگاه حاضر شود و دادگاه او را به تنهایی می پذیرد؟
یا یک عضو هیئت مدیره می تواند به نمایندگی شرکت در دادگاه حاضر شود و از شرکت دفاع نماید و دادگاه او را می پذیرد؟

سلام.ایا مدیر عامل شرکت سهامی خاص میتواند عرصه و اعیان شرکت را بفروشد؟

با درود.
جناب آقای رئیسی کیا در شرکت های دولتی: آیا مدیر عامل می تواند هیئت مدیره را عزل یا نصب نماید؟ مدیر عامل و هیئت مدیره را چه کسی انتخاب می کند؟ آیا مدیر عامل می تواند ضمن وظایف اجرائی خود بدون مشورت با هیئت مدیره نسبت به یک پیشنهاد کلان تصمیم بگیرد؟ چرا در شرکت دولتی هیئت مدیره مثل یک کارمند زیر دست مدیرعامل می باشند؟ آیا این با ظوابط همخوان است؟ با سپاس فراوان و سلامتی برای شما.

سلام ، صبح بخیر
حقوق مدیر عاملی که با خواست خود از شرکت خارج شده(استعفا داده) تا چه زمانی قابل پرداخت است!؟
به تاریخ استعفا!؟
به تاریخ اخرین روز فعالیت در شرکت
به تاریخی که نامش در روزنامه رسمی حذف میشه!؟

مستند قانونی در مورد پاسخ اگه باشه ممنون میشم

ممنون از پاسخگویی
مدیر عامل مستعفی ادعا میکنه طبق قانون تا زمانیکه نامش از روزنامه رسمی حذف نشه مستحق دریافت کلیه حقوق و مزایاست
صحت داره !؟

با عرض سلام و خسته نباشید . یه سوال از خدمتتون دارم . مدیر عامل یه شرکت میتونه کارمند یه شرکت دیگه باشه و بیمه براش رد بشه ؟ توضیح اینکه هر دو شرکت یک کار و انجام میدن . وارد کننده هستن

با سلام اگر من به عنوان مدیرعامل قراردی را امضا کنم (قراداد برگزاری همایش) و قبل از شروع برگزاری همایش از شرکت خارج شوم (دیگر مدیر عامل و سهامدار نباشم) آیا مسئولیتی در قبال همایش دارم؟ آیا قرارداد برگزاری همایش از درجه اعتبار ساقط می شود؟ با کمال تشکر

سلام وقت بخیر
ایا مدیرعامل اگر از شرکت چک داشته باشه دست مشتری
اموال شخصی مدیر عامل نیز در خصوصی بدهی درگیره یا خیر؟

با سلام
مدیر عامل شرکتی سهامی خاص هستم، عضو هیئت مدیره نیستم ، سهامدار نیستم و حق امضای اسناد مالی و اوراق بهادار و قراردادها را ندارم ، اگر مشکل مالیاتی و یا بیمه ای پیش بیاد بنده باید پاسخگو باشم یا افرادی که حق امضاء دارند و در اساسنامه صراحتا قید شده باید پاسخگو باشند.؟؟ اگر راهکاری برای اینکه بنده پاسخگو نباشم وجود دارد لطفا بفرمایید

با سلام من چند سال است به عنوان کارمند در دفتر نمایندگی بیمه کار میکنم ، سال گذشته نمایندگی تبدیل به شرکت بیمه شد .امروز مدیرعامل شرکت به من گفت میخواد اسم منو جایگزین اسم خودش به عنوان مدیرعاملی بی سهم کند.گفت سهم نمیدم که اگر خسارتی دچار شدیم برای تو تعهد مالی به وجود نیاد.میخواستم بدونم واقعا من دچار مشکلی نمیشم و قبول کنم؟