هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 5 دقیقه

بایسته های قانون کار برای یک مدیرهشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

این نوشتار آمیخته ای است از تجربه های شخصی و چکیده برخی از مطالعاتم.

این را برای مدیران بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان و تلاشگران میدان کسب و کار نوشته ام.

اگر در مواردی به مطالعه دعوتتان کرده ام منظورم مطالعه یا آگاهی در حد کاربردی و متناسب با مسئولیت شغلی شماست.

در صورت نیاز، شما می توانید با مطالعه یا از طریق مشاورانتان نسبت به موارد ذکر شده به تناسب نیاز و مسئولیت خویش آگاه گردید.

امیدوارم  نکته ها و موارد مطرح شده در کسب و کار، رهنمونتان باشد.

الف)  قوانین عمومی کسب و کار، قواعد بازی در این میدان هستند و شما باید آنها را بدانید:

شما بعنوان مدیر عامل یا عضو هیات مدیره بایستی از دانش و آخرین اطلاعات و یافته های علمی در حوزه های مدیریتی و فنی پیرامون مسئولیت خود آگاهی داشته باشید.

در دوره کنونی رشد دانش و آگاهی ها شتاب فراوانی یافته و به همین دلیل توجه جدی مدیران به مطالعه را لازم گردانیده است.

بدیهی است که برای مطالعه اولویتهائی باید تعیین شود.

اولویت های شما بعنوان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره می تواند موارد زیر باشد:

1- اساسنامه شرکت متبوع خود را به دقت و چندین نوبت، مطالعه کنید.

2- آئین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و اداری، فنی و… شرکت متبوع خود را مطالعه کنید.

3- اهم مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره شرکت متبوع خود در 4 سال اخیر را مطالعه کنید.

روش درست برگزاری مجمع عمومی و هیات مدیره و نصابهای قانونی برای رای گیری و  چگونگی تنظیم صورتجلسات آنها و حدود مسئولیت مدیران شرکتها در قانون تجارت ایران را بخوانید.

در این زمینه به نوشتارهای کاربردی من که در سایت شخصی صادق رئیسی کیا منتشر شده رجوع بفرمائید.

4- گزارش های حسابرسی و نیز گزارشات بازرس قانونی شرکت متبوع خود در 4 سال اخیر را مطالعه کنید.

دانش مدیریت مالی و اصول حسابداری و موازین حسابرسی را متناسب با موضوع فعالیت شرکت یا اقتضائات خودتان در کسب و کار، در اندازه ای که برای یک مدیر لازم است بیاموزید.

5- مقاله ها و نوشتارهای احتمالی کارشناسان و منتقدان و موافقان عملکرد شرکت متبوع خود در رسانه ها و روزنامه طی 2 سال اخیر را مطالعه کنید.

6- تحقیقات دانشگاهی احتمالی پیرامون فعالیت و عملکرد شرکت متبوع در 2 سال اخیر را مطالعه کنید.

7- الزامات قانونی بسیار اساسی در کشور پیرامون شرایط صدور پروانه ها و گواهی ها و استانداردهای اجباری برای شرکت متبوع خود را مطالعه کنید.

8- آخرین مقررات مالیاتی و بیمه ای و روابط کار و بایسته های قانون کار برای یک مدیر و مقررات راجع به حقوق مصرف کننده و شرایط تعیین قیمت محصولات و خدمات شرکت متبوع خود را مطالعه کنید.

قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را در حدی که با کسب و کار شما مربوط است بخوانید. این قوانین اهمیت روزافزون یافته اند و مساله مهم برای آینده شما و سرنوشت بنگاه اقتصادی شما محسوب می شوند.

9- قانون صدور چک و بایسته های صدور و دریافت چک را بخوانید.

10- بایسته ها و مسئولیتهای کیفری مدیران در قوانین جزائی ایران را بخوانید.

شاید بفرمائید وقت کافی برای مطالعه ندارید.

بطور معمول یک مدیر برای چیرگی بر مسئولیت خود بایستی روزانه حداقل 10 صفحه مطالعه کند.

در هر صورت باید قبول کنید که هرگز بی نیاز به مطالعه نخواهید بود.

11- گروهی از بهترین مشاوران را به خدمت بگیرید و به مشاوره هائی که دریافت کرده اید توجه کنید.

12- در پرداخت هزینه های مشاوره و پیشگیری، تنگ نظر نباشید. اگر در این پرداختها تنگ نظر باشید مجبور خواهید شد هزینه های سنگین تری برای درمان بپردازید.

13- به رانت ها و مزایای برآمده از تاریک خانه ها دلخوش نباشید. این رانت ها و مزایا یک دم، به نفع شما و یک عمر، علیه شما و آیندگان شما جریان خواهند داشت.

ب)  هر مذاکره ای برای موفق بودن ناگزیر از داشتن هدف، روش و پویایی است.

برای یک مذاکره موفق باید این ویژگی ها را مدنظر داشته باشید:

14) راهبرد و اهدافی را برای مذاکره در نظر گرفته باشد.

15) در بردارنده روش پیشبرد موفق و پویایی برای مذاکره باشد.

16) مذاکره کنندگان آگاه و توانمندی را متناسب با دستور جلسه و ابعاد مختلف مذاکره به جلسات مذاکره گسیل نمود.

17) زمان مناسب مذاکره را متناسب با هدف و موضوع مذاکره مشخص کرد.

18) محل مناسب برای مذاکره را متناسب با هدف و موضوع مذاکره مشخص کرد.

19) موضوعات مورد مذاکره و در واقع دستور جلسه مذاکرات را باید به درستی و متناسب با اهداف و راهبردها و زمان و مکان و توانائی های تیم مذاکره کننده انتخاب کرد.

20) توانایی و قابلیتهای تیم مذاکره کننده مقابل را شناسایی و آنالیز کرد.

21) نقاط قوت و ضعف خود و تیم مقابل در مذاکره را شناسایی و لحاظ کرد.

22) مدلهای ممکن برای توافق و مدلهای سرعت بخشیدن به اخذ نتیجه و راهکارهای متعدد پیاده سازی توافقات و رفع ابهامات و مبادله امتیاز در مذاکره را از قبل بررسی و تحلیل نمود.

23) هرگز برای مذاکره، مذاکره نکنید. صرف انجام  مذاکره، هدف درستی نیست. مذاکره باید در هر جلسه و در هر لحظه از یک هدف و برنامه درست پیروی کند.

24) پیرامون زبان بدن و مفهوم رفتارهای فیزیکی افراد در مذاکرات و نحوه استقرار میز و مبلمان و محل نشستن خود  در جلسات و نحوه مذاکره با اقشار و افراد هم طیف و نیز تحلیل روان شناسانه و جامعه شناسانه طرف مذاکره خود، حتما  پیش از برگزاری جلسه، مطالعه و بررسی داشته باشید.

ج) در هیچ شرکت یا سازمانی قبول مسئولیت نکنید تا زمانی که:

25) جای شما در ساختار شرکت، روشن نشده است.

26) حدود اختیارات شما در شرکت، روشن نشده است.

27) حقوق و مزایای دریافتی شما در شرکت، روشن نشده است.

28) کیفیت و چگونگی بهترین شکل همکاری با شما روشن نشده است.

29) اساسنامه، شیوه نامه و موازین حاکم بر عملیات و فعالیت های آن شرکت که ناظر بر حقوق و حدود اختیارات و مسئولیت های شما هستند را به دقت مطالعه نکرده اید.

د) چهار نکته حقوقی و مدیریتی زیر را همواره در نظر داشته باشید:

30) برای شنیدن سخنان یا ادعاهائی که فاقد مستندات و مدارک است وقت، صرف نکنید.

31) هیچ سندی را بدون مطالعه و کنترل محتوای آن امضاء نکنید.

32) هیچ قراردادی را پیش از تحلیل و سنجش آثار و ابعاد مالی و حقوقی آن، منعقد نکنید.

33) پیش از انعقاد قرارداد، فهرستی از تعهدات ناشی از آن قرارداد که به نفع شما و علیه شما ایجاد خواهد شد را تهیه و زمان بندی انجام تعهدات را مشخص و پایش کنید.

به یادداشتهای مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارتهای کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده علاقه مند بودید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال فرمائید.

صادق رئیسی کیا

پنجم اردیبهشت 1394

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments