نوشته‌ها

زمان مطالعه: 3 دقیقه

بخش دوم

اشکال تعریف ” دفتر مهندسی ” در ماده ی ۱ آیین نامه ی ماده ی ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان این است که دفتر مهندسی را برای دریافت مجوز فعالیت ، فاعل و دارای اراده دانسته در حالی که دفتر مهندسی صرفا یک مکان است و وجود و فعالیت آن قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه ی اشتغال می باشد. ادامه مطلب …