نوشته‌ها

زمان مطالعه: 5 دقیقه

درباره ی ارسطو مطالب زیادی نوشته اند. عده بسیاری او را دانشمند و عده ای حتی فراتر از این به عقیده خود او را معلم اول نامیده اند شاید به تصور اینکه او نظیر نداشته و تا امروز کسی نیامده که در علم به پایه او برسد. شاید هم به این دلیل که ارسطو اولین شخصی بود که روش شناسی در علوم را در منطق خویش روشن ساخت و به تقسیم بندی علوم، که در عین حال ایجاد وحدت و پیوستگی بین شعب علوم را در برداشت، پرداخت. البته گفته می شود که عنوان معلم اول را مسلمانان به ارسطو داده اند نه یونانیان؛ شاید ناشی از دیدگاه های اسلام درباره علم و تعلیم و تعلم. ادامه مطلب …