نوشته‌ها

آشنايي با حسابداري ماليات بر ارزش افزوده (V.A.T) و طرز استفاده از معافيتهاي آن
زمان مطالعه: 3 دقیقه

بخش سوم

براي تشخيص اينكه چه مشاغلي مشمول قانون ماليات برارزش افزوده هستند بايستي به ماده ی  1 و ماده ی  12 قانون ماليات برارزش افزوده توجه شود. اگر شخصي مشمول معافيت ماده ی  12 نباشد مشمول اطلاق ماده ی 1 قانون ماليات برارزش افزوده و در نتيجه ملزم به پرداخت ماليات برارزش افزوده است ادامه مطلب …