نوشته‌ها

مهر و موم در ورشکستگی شرکتها
زمان مطالعه: 4 دقیقه

حکم ورشکستگی و مهر‌‌وموم

مهر و موم در ورشکستگی شرکت‌ ها

پس از آن که دادگاه، بازرگان بودن و ناتوانی شرکت از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد را احراز نمود بایستی همراه با تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه به مهر‌و‌موم (منظور، مهر و موم اموال و دارایی و دفاتر و اسناد و انبارها و صندوق و … تجارتخانه و حتی منزل تاجر است) رای صادر نماید.

در این نوشتار به بیان نکات کوتاه و کاربردی درباره مهر و موم در ورشکستگی شرکت‌ ها و چگونگی و شرایط آن می پردازم. ادامه مطلب …