نوشته‌ها

زمان مطالعه: 2 دقیقه

با توجه به تصادفاتی که هر روز مشاهده می کنیم  می توان گفت:

1-  خیلی وقتها اول تصادف رخ می دهد و بعد بین طرفین، معرکه واقع می شود.

2-  بعضی وقتها بدون اینکه تصادفی رخ داده باشد بین دو طرف، معرکه واقع می شود.

3-  همیشه بعد از هر معرکه، احتمال تصادف هر دو طرف با دیگران افزایش پیدا می کند.

4-  هر تصادف و هر معرکه ای که  واقع می شود راه بندان و خطر تصادف برای دیگران به وجود می آورد.

5-    در نظر کسانی که در راه بندان ناشی از تصادف و معرکه گرفتار شده اند هم تصادف و هم معرکه محکوم است. ادامه مطلب …