نوشته‌ها

زمان مطالعه: 3 دقیقه

َاشتباه راهبردی و خطرناک ما در به نابودی کشاندن عمدی فوتبال و اتخاذ سیاست تبعیض مثبت علیه فوتبال با سعی در ایجاد محبوبیت فراگیر برای سایر رشته های ورزشی، بزودی تاثیرات و موج مخرب فنی و اجتماعی و فرهنگی خود را نشان خواهد داد و پشیمانی بزرگی را در تاریخ ورزشی کشور به ثبت خواهد رساند.

دنیای پیرامون ما ضمن درک چند بعدی و عمیق از فوتبال و با رفع اشکالات و با به فعلیت رساندن ظرفیتهای آن موفق شدند فوتبال را به لحاظ اقتصادی و تجاری به سطح یک صنعت تمام عیار و همواره رو به رشد ارتقا دهند و به لحاظ اجتماعی و فرهنگی از آن پشتوانه فرهنگی و سرمایه اجتماعی بس بزرگ برای جامعه و ملت و کشورهای خود بسازند.

مدتهاست که ارزشها، فرصتها،قابلیتها و ظرفیتهای نهفته در فوتبال بر دولتمردان،جامعه شناسان،اقتصاددانان،مدیران،بنگاههای اقتصادی،بازرگانان،اهالی فرهنگ و رسانه و… در بسیاری از کشورها روشن گردیده و آنان توانسته اند با درک صحیح از فرصتها و قابلیتها،روابط پرسود و ارزشمندی در جهات مختلف با فوتبال تنظیم کنند که نتیجه آن افزایش کارایی،اثربخشی و ایجاد ارزش افزوده فراوان و متقابل برای خودشان و فوتبال بوده است. این کشورها موفق شدند گامهای بزرگ و ارزشمندی در مراحل توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و…خود با حفظ و توسعه فوتبال بردارند. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: 5 دقیقه

درباره ی ارسطو مطالب زیادی نوشته اند. عده بسیاری او را دانشمند و عده ای حتی فراتر از این به عقیده خود او را معلم اول نامیده اند شاید به تصور اینکه او نظیر نداشته و تا امروز کسی نیامده که در علم به پایه او برسد. شاید هم به این دلیل که ارسطو اولین شخصی بود که روش شناسی در علوم را در منطق خویش روشن ساخت و به تقسیم بندی علوم، که در عین حال ایجاد وحدت و پیوستگی بین شعب علوم را در برداشت، پرداخت. البته گفته می شود که عنوان معلم اول را مسلمانان به ارسطو داده اند نه یونانیان؛ شاید ناشی از دیدگاه های اسلام درباره علم و تعلیم و تعلم. ادامه مطلب …