نوشته‌ها

انحلال شرکت
زمان مطالعه: 4 دقیقه

پایان حیات قانونی شرکت های سهامی

انحلال شرکت یعنی پایان دادن به فعالیت و حیات قانونی یک شرکت. به معنی تعطیلی قانونی و عملی شرکت نیز می باشد و موجب می شود که شرکت، صلاحیت قانونی و امکان عملی برای ادامه فعالیت را از دست بدهد.

به منظور افزایش دانش کاربردی مدیران و سهامداران شرکت های سهامی و آشنایی آنان با مفهوم، روش ها و آثار انحلال شرکت، در این نوشتار به شرح و بررسی انحلال شرکت های سهامی می پردازم. ادامه مطلب …