نوشته‌ها

زمان مطالعه: 2 دقیقه

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

موارد زیر، بخشی از مصادیق حقوق شهروندی در نظام مهندسی ساختمان، به شمار می رود و سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها و وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی و عمومی، مکلف به اطلاع رسانی و نیز رعایت آن هستند: ادامه مطلب …

زمان مطالعه: 2 دقیقه

عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

سازمان ها، اتحادیه ها و تشکل های صنفی از جمله سازمان نظام مهندسی در حقیقت بخشی از ساختار اداری کشور، برای سازماندهی و نظام بخشی به فعالیت های شغلی اقشار مختلف جامعه هستند.

سازمان نظام مهندسی کشور که ماهیت غیر دولتی دارد بنا به تشخیص و موافقت دولت، دارای صلاحیت ها و اختیاراتی در جهت صدور پروانه‌های فعالیت شغلی و مدیریت کسب و کارها در حوزه ساخت و ساز، ساختمانی و عمرانی است.

قانونگذار برای صیانت از اعتبار و حفظ سلامت سامانه های اجرایی کشور، ممنوعیت ها یا محدودیت هایی را برای عضویت افراد در سازمان‌های صنفی از جمله سازمان نظام مهندسی کشور در نظر گرفته که در این نوشتار به برخی از موارد آن اشاره می کنم ادامه مطلب …

زمان مطالعه: 13 دقیقه

مقدمه

تأمین معاش و کسب و کار ، همزاد انسان و لازمه ی حیات و بقاء او بوده و همراه با دیگر ابعاد و پدیده های زندگی بشر مراحل و تطورات تاریخی و اجتماعی فراوانی پیدا کرده و سیر تکاملی پیموده است. کسب و کار ابتدا در نقش تأمین نیاز های حیاتی مانند غذا ، لباس و مسکن ظهور یافته و به دنبال تشکیل جوامع روستایی و توسعه نقش اقتصادی و پس از تشکیل جوامع شهری نقش اجتماعی هم پیدا کرده و نهایتاً در جوامع ملی به عنوان شغل ، منزلت و طبقه اجتماعی ، سازمان و ساختاری مردم نهاد یافته و همسویی به وجود آورده است.

همسویی در نوع کسب و کار و شغل ، عده ای را برای تأ مین هرچه بیشتر درآمد و تعامل هر چه گسترده تر با یکدیگر و با اجتماع و با دولت و فراهم آوردن رفاه و امنیت خاطر در قالب صنف گرد هم آورده است. ادامه مطلب …