نوشته‌ها

افراد ممنوع از مدیرعاملی شرکت
زمان مطالعه: 3 دقیقه

ممنوعیت های قانونی ناظر بر مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی

مقررات ایران در موارد و قوانین پراکنده ای، ممنوعیت اشخاص از قبول مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های بخش خصوصی را مورد حکم، قرار داده است. در ادامه، به شرح اشخاص ممنوع از مدیرعاملی می پردازیم. ادامه مطلب …