نوشته‌ها

تاریخ قطعیت مالیات و اهمیت آن در مطالبه مالیات از مدیران شرکت
زمان مطالعه: 4 دقیقه

مالیات قطعی دوره مدیریت

مسئولیت تضامنی مالیاتی مدیران شرکت ها و اشخاص حقوقی، وقتی تحقق پیدا می کند که شرایط. قانونی آن وجود داشته باشد.
بعضی از واحدها و مامورین مالیاتی به بهانه اعمال ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم اقدام به مطالبه مالیات از مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکتها می نمایند.
مطالبه مالیات از مدیران شرکت ها (از باب مسئولیت تضامنی که آنها برای پرداخت مالیات شرکت خود دارند) با رعایت شرایط قانونی مربوطه قابلیت انجام دارد.
تحقق مسئولیت تضامنی مالیاتی علیه مدیران شرکت ها و اشخاص حقوقی، شرایط و موازین خاصی دارد.
بدون وجود و تحقق شرایط قانونی مربوطه، نمی‌توان مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتها را به صورت تضامنی مسئول پرداخت مالیات شرکت دانست.
در این نوشتار به بیان شرایط قانونی مطالبه مالیات از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها و اشخاص حقوقی می پردازم.

ادامه مطلب …

مدیران شرکت و مالیات بر حقوق
زمان مطالعه: 3 دقیقه

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد حقوق یکی از انواع درآمدهای مالیاتی دولت می باشد.
این منبع مالیاتی، بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می دهد. به همین دلیل در کانون توجه ماموران مالیاتی است.

ادامه مطلب …

مشاور حقوقی
زمان مطالعه: 4 دقیقه

شرکتها

امروزه، بسیاری از کسب و کارها در ساختاری به نام شرکت، بنیان گذاشته و اداره می شوند. در نظام های اقتصادی داخلی و حتی جهانی،شرکت ها بازیگران اصلی و موثر، به شمار می روند و رونق یا رکود اقتصاد و بازار به قدرت و ضعف شرکتها وابستگی بسیاری دارد.

در محیط پر رقابت و مملو از تغییر و چالش کنونی، شرکتها ناگزیر هستند برای برتری در رقابت و برای افزایش سود، خود را به آگاهی های برتر مجهز کنند و همواره دانش خود را افزایش دهند و در این مسیر، به کسب رهنمود، مشاوره و انتقال دانش، به ویژه مشاوره حقوقی، نیاز پیدا می کنند. ادامه مطلب …