نوشته‌ها

تاریخ قطعیت مالیات و اهمیت آن در مطالبه مالیات از مدیران شرکت
زمان مطالعه: 4 دقیقه

مالیات قطعی دوره مدیریت

مسئولیت تضامنی مالیاتی مدیران شرکت ها و اشخاص حقوقی، وقتی تحقق پیدا می کند که شرایط. قانونی آن وجود داشته باشد.
بعضی از واحدها و مامورین مالیاتی به بهانه اعمال ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم اقدام به مطالبه مالیات از مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکتها می نمایند.
مطالبه مالیات از مدیران شرکت ها (از باب مسئولیت تضامنی که آنها برای پرداخت مالیات شرکت خود دارند) با رعایت شرایط قانونی مربوطه قابلیت انجام دارد.
تحقق مسئولیت تضامنی مالیاتی علیه مدیران شرکت ها و اشخاص حقوقی، شرایط و موازین خاصی دارد.
بدون وجود و تحقق شرایط قانونی مربوطه، نمی‌توان مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتها را به صورت تضامنی مسئول پرداخت مالیات شرکت دانست.
در این نوشتار به بیان شرایط قانونی مطالبه مالیات از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها و اشخاص حقوقی می پردازم.

ادامه مطلب …