نوشته‌ها

زمان مطالعه: 3 دقیقه

نیاسر تا خردادماه 1376 به لحاظ تقسیمات کشوری دهستان شناخته می شد. در مورخ27/03/1376 بنا به مصوبه ی  شماره 540570ت 17667 ک هیات وزیران و در اجرای ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 1362) نیاسر به شهر تبدیل و به عنوان مرکز بخش نیاسر از توابع شهرستان کاشان در استان اصفهان شناخته شد. ادامه مطلب …