نوشته‌ها

زمان مطالعه: 2 دقیقه

مسئول پرداخت بدهی شرکت

برابر قانون، شرکت ها شخصیتی مستقل از سهامداران و مالکین خود دارند. بنابراین دارائی، بدهی، معاملات، بستانکاری و تعهداتشان به خودشان مربوط می شود نه به سهامداران و مالکین و مدیران آنها. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

 

 

1-شرکت سهامی عام

 

2- شرکت سهامی خاص

 

3-شرکت تعاونی (تعاونی های متعارف)

 

4- شرکت تعاونی سهامی عام

 

5- شرکت با مسئولیت محدود

 

6- شرکت تضامنی

 

7- شرکت مختلط سهامی

 

8- شرکت مختلط غیر سهامی

 

9- شرکت نسبی

 

صادق رئیسی کیا

پنجم شهریورماه 1394