نوشته‌ها

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

 

در موارد زیر باید برای ترمیم هیات مدیره و جایگزینی اعضای آن اقدام شود:

 

۱- در صورت فوت یکی از اعضای هیات مدیره.

 

۲- در صورت استعفای یکی از اعضای هیات مدیره.

 

۳- در صورت سلب شرایط قانونی عضویت از یکی از اعضای هیات مدیره.

 

۴- در صورت سلب شرایط اساسنامه ای عضویت از یکی از اعضای هیات مدیره.

 

۵- در صورت صدور حکم قطعی مراجع قضائی دایر بر محرومیت یکی از اعضای هیات مدیره از عضویت در هیات مدیره.

 

صادق رئیسی کیا

شانزدهم مردادماه ۱۳۹۴