نوشته‌ها

مسئولیت های مالیاتی مدیران شرکت ها
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

قوانین جدید مالیاتی

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی، از جمله شرکت های موضوع قانون تجارت، در قانون مالیات های مستقیم و به ویژه در آخرین اصلاحیه آن که در تیرماه ۱۳۹۵ تصویب گردیده و از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا شده است، دارای مسئولیت ها و وظایف مالیاتی شناخته شده اند.

در زیر، به بخشی از بایسته های مالیاتی برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها به صورت، فهرست وار اشاره می کنم.

ادامه مطلب …