نوشته‌ها

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

بخش چهارم

صورتحساب

ماده ۱۴ –  این ماده تاکید دارد که مبنای اقدام و مأخذ محاسبه مالیات در اصل صورتحساب است. یعنی اصولاً‌ بایستی صورتحساب وجود داشته باشد. اگر صورتحساب نباشد یا واقعی نباشد در واقع مالیات علی الرأس می شود و مأمور مالیاتی باید آنرا تشخیص دهد. ادامه مطلب …