نوشته‌ها

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

۱- هر کس عمل خود را برای خدا خالص کند در کسب درآمد و معیشت پیروز خواهد بود.

 

۲- هر کس برای دینش تلاش کند خدا دنیای او را کفایت می کند.

 

۳- ادای حق خدا در هر نعمتی موجب فزونی آن نعمت می شود.

 

۴- گناهان موجب زوال نعمت و زوال رفاه می شوند.

 

۵- ستم و تجاوز به حقوق دیگران، نعمت ها را نابود می کند.

 

۶- خون به ناحق ریختن، نعمت ها را نابود می کند.

 

۷- خلق نیکو موجب فراوانی نعمت می شود.

 

۸- هر کس نعمت های الهی را ببخشد خدا بر مالش بیفزاید و هر کس دریغ کند نعمت های الهی از او گرفته می شود.

 

منبع: دانشنامه امام علی ع جلد هفتم صفحه ۵۹ و  ۶۰