نوشته‌ها

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

۱- دعوت هیات مدیره به تشکیل جلسه.

 

۲- اداره جلسات هیات مدیره.

 

۳- نظارت بر رعایت نصاب های قانونی و اساسنامه ای در مورد حضور اعضاء و صحت رای گیری در هیات مدیره.

 

۴- دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام به تشکیل جلسه طبق اساسنامه شرکت و برابر قانون.

 

۵- ریاست بر مجمع عمومی صاحبان سهام اگر در اساسنامه شرکت ترتیب دیگری پیش بینی نشده باشد.

 

۶- نظارت بر تنظیم صورتجلسه هیات مدیره و رعایت الزامات قانون تجارت و اساسنامه شرکت در این باره.

 

۷- ابلاغ مصوبات و تصمیمات هیات مدیره شرکت به مدیرعامل.

 

 

صادق رئیسی کیا

یازدهم  مردادماه ۱۳۹۴