نوشته‌ها

زمان مطالعه: 5 دقیقه

باورم این است که افزایش کدورت و جنجالی شدن فضای فوتبال می تواند به ارزش و جایگاه فوتبال کشورمان آسیب جدی وارد کند.

در کشور ما فوتبال در عین ارزش های اجتماعی و اقتصادی که با خود دارد تا اندازه ای جنجال و حواشی هم دارد. البته مقدار کنونی این جنجال ها و آسیب ها بسیار بیش از اندازه ای است که بتوان آنرا متعارف دانست. طی مدتی که باشگاه راه آهن را مدیریت می کردم در مواردی بر من بسیار سخت گذشت. از نارواهایی که می دیدم و می شنیدم و از بی اخلاقی هایی که حتی مدعیان اخلاق مرتکبش می شدند. اما چه در مقام اداره باشگاه و چه در مقام اصلاح و نظارت بر امور (تا آنجا که به توان و اختیار من باز می گشت) و چه در مقام پاسخ به بعضی از نارواها و یاوه گویی ها حتی در آنجا که متوجه شخص خودم بود سعی نمودم در قسمتی که به خودم مربوط است اغماض و گذشت داشته باشم و حرمت نگه دارم و از مرزهای اخلاق عبور نکنم و در قسمتی که به باشگاه باز می گشت پاسخم با رعایت اخلاق و با حفظ حرمت افراد باشد.

با همین نگرش و از این جهت که آقایان مایلی کهن و دایی را در مجموع دستاورد و ارزش فوتبال کشور و دوستی بین آنها را از دریچه اخلاقی و اجتماعی برای ورزش و فوتبال کشور مهم تلقی می کنم در مورد اختلاف بین آقایان محمد مایلی کهن و علی دایی یادداشتی را از طریق خبرگزاری مهر منتشر کردم و امیدوارم سهم خود را در حفظ حرمتها و حفظ ارزش ها در فوتبال کشور در این موضوع اداء کرده باشم.

و اینک متن نامه من خطاب به آقایان علی دایی و محمد مایلی کهن و متن یادداشتی که روزنامه ایران ورزشی درباره آن نوشت: ادامه مطلب …