نوشته‌ها

ظرفیت های ورزش برای تحقق سیاست های ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش 

 

صادق رئیسی کیا، کارشناس ورزش در یادداشتی به شفقنا ورزشی، به ظرفیت های ورزش برای تحقق سیاست های ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش اشاره کرد.

 

به گزارش شفقنا ورزشی، در این نوشتار آمده است:  ادامه مطلب …