نوشته‌ها

سومدیریت در شرکت سهامی
زمان مطالعه: 3 دقیقه

خسارات ناشی از سوءمدیریت در شرکت سهامی

 

سوءمدیریت در شرکت سهامی میتواند موجب ورود خسارت به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی گردد. بدیهی است اشخاصی که در شرکت ذینفع هستند از جمله سهامداران، می توانند درباره سوء مدیریت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره، اقداماتی را انجام دهند.

یکی از این اقدامات می‌تواند طرح دعوا برای مطالبه خسارات وارده به این شرکت باشد.

در این نوشتار به صورت کوتاه و کاربردی به چگونگی اقدام سهامداران برای مطالبه خسارت ناشی از سوء مدیریت مدیرعامل و اعضای مدیره در شرکت های سهامی می‌پردازم.

 

ادامه مطلب …